Ettevalmistamine kontrolltööks

iDevide ikoon Ülesanne 31
Keha pöörlemise nurkkiirus on 31,4 rad/s . Leida keha pöörlemise sagedus.
iDevide ikoon Ülesanne 32
Keha liigub mööda ringjoont, tehes 500 tiiru sekundis. Leida ringjoone raadius, kui keha joonkiirus on 94,2 m/s .
iDevide ikoon Ülesanne 33
Ventilaatori rihmaratta raadius on 50 mm ja ratas teeb 600 p/min. Leida rihmaratta pöörlemisperiood ja äärepunkti joonkiirus.
iDevide ikoon Ülesanne 34
Keha pöörleb ühtlaselt, tehes igas sekundis 10 täispööret. Arvuta nurkkiirus.
iDevide ikoon Ülesanne 35
Keha liigub mööda ringjoont kiirusega 78,5 m/s. Leia keha tiirlemisperiood, kui ringjoone raadius on 50 m.

iDevide ikoon Ülesanne 36
Mitu pööret sekundis teevad auto rattad, kui auto sõidab kiirusega  54 km/s ja ratta läbimõõt on 100 cm ?