Elektriväli

iDevide ikoon Ülesanne 75
Kui suur on kahe 1 kuloni suuruse laengu vahel mõjuv jõud, kui nad asetsevad 100 cm kaugusel vaakumis.
iDevide ikoon Ülesanne 76
Kaks võrdset punktlaengut tõukuvad vaakumis teineteist 3 m kaugusele jõuga 0,4 N. Leida laengute suurused.
iDevide ikoon Ülesanne 77
Leida elektrivälja tugevus punktis, kus proovilaengule 4 C mõjub jõud 10 N.
iDevide ikoon Ülesanne 78
Leida punktlaengu 1,6 ·10-8 c poolt tekitatud välja väljatugevus punktis, mis asub laengust 6 cm kaugusel.
iDevide ikoon Ülesanne 79
Laengu üleviimisel Maa pinnalt välja punkti potentsiaaliga 1 kV tehti tööd 10-5 J. Leia laengu suurus.
iDevide ikoon Ülesanne 80
Selleks et laadida juhti potentsiaalini o,2 kV on vaja sellele anda laeng 0,001 C . Arvutada juhi mahtuvus.

iDevide ikoon Ülesanne 81
Kui suure mahtuvusega peab olema kondensaator, et tema ühendamisel vooluvõrku pingega 220 V kujuneks kondensaatori plaatidel laeng 0,0022 C?