Jõud looduses

iDevide ikoon Ülesanne 37
Kehale mõju jõud 0,15 kN, mille mõjul ta hakkas liikuma kiirendusega 3 cm/s2. Leia keha mass.
iDevide ikoon Ülesanne 38
Keha liikumise algkiirus oli 18 km/h. Liikudes ühtlaselt kiirenevalt saavutas ta 20 s jooksul kiiruse 90 km/h. Leia keha mass, kui talle mõjus jõud 50 N.
iDevide ikoon Ülesanne 39
Leia gravitatsioonijõu suurus kahe teineteisest 1 km kaugusel asuva tanklaeva vahel, kui kummagi mass on 150 000 tonni.
iDevide ikoon Ülesanne 40

Arvuta Maa ja Kuu vaheline tõmbejõud. Maa mass on 6· 1024 kg ja Kuu mass 7,3· 1022 kg. Maa ja Kuu vaheline kaugus on 384 000 km.

iDevide ikoon Ülesanne 41
Määrata reisijate rõhumisjõud liftikabiini põrandale, kui reisijate mass on 200 kg ja lift tõuseb kiirendusega 0,7 m/s2. Millega võrdub rõhumisjõud kabiini põrandale laskumisel sama kiirendusega?
iDevide ikoon Ülesanne 42
Trollibuss massiga 12 tonni hakkas liikuma kiirendusega 1,5 m/s2. Leida veojõud, kui hõõrdetegur liikumisel on 0,03 .