Aniloksvõll

Aniloks silinder on fleksotrüki väga tähtis element. Silinder peab olema väga jäik ja omama väga täpset radiaalset mõõdet. Täpsustase on 0,01 mm

Varasemad anilokssilindrid  olid valmistatud täis metallist silindrite peale. Tänapäevased anilokssilindrid valmistatakse juba seest tühjana ehk siis metallsilindrile. Selle mõte on hinnas ja loomulikult ka aniloksi kaalus. Hoopis kergem on masinasse paigaldada kaalult kergemaid aniloksvõlle.

 

Edasi räägime siis aniloksvõlli pinnast, mis on värvi dosaatoriks fleksotrükis.

Selleks, et kanda rastripind terassilindrile, kasutatakse elektroonset graveerimist. Sealjuures iga kärjeke töödeldakse eraldi. Lõiketera surutakse metalli, toimub ta pressimine ja süvendatud kärje tekkimine. Viimasel ajal on kasutusele võetud keraamilise kihi lasergraveerimine, mille juures lendub võlli materjal. Rastrikärjed omavad püramiidikujulist ehitust. On kasutusele võetud silindrid keraamilise kihiga. Sellised silindrid koos raakliseadmiga ongi kõige tänapäevasemateks värviaparaatideks.

Keraamiline kate aniloksidel on erakordselt tugev ja korrosioonikindel. Tänu oma tugevusele

on võimalik keraamikat graveerida ainult laseriga. 20 aastat tagasi valmistati

laser anilokse järgnevalt;

 

  Mehhaaniline osa :

Metallpõhi oli valmistatud mikronilise täpsusega. Peale kontrolli ja lihvimist kanti peale

keraamiline kate kasutades isevalmistatud seadmeid. Pulber valiti spetsiaalsete

karakteristikute järgi ( tera suurus, kuju .)

Kasutati plasmatehnoloogiat Elektrilaeng tekitati katoodi ja anoodi vahele. Plasma gaasid

Nagu Argon, Nitrogeen, Hüdrogeen või Heelium juhiti kaarlahendusele, kus see

ioniseerus ja lagunes. Keraamiline pulber sulas plasma käes tekitades kineetilise energia.

Tuline plasmalahus sulandus metallvaltsile. Ühe korraga saavutati keraamilise kihi

paksuseks 2 µm. Iga järgneva korraga oli kihi paksust võimalik kasvatada vaid 2 μm võrra.

Et saavutada kihi paksuseks 160 kuni 180 µm oli vaja seda kaua valmistada.

iDevice ikoon Pildigalerii wikipediast.
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 

  GRAVEERIMINE :

 

Peale keraamikaga katmist läheb võll lasergraveerimisele. Arvuti kontrollib laseri kiire

suurust , võimsust ja liinitihedust .

Natuke ajaloost ja laseri taustast:

1958, Towne ja Schawlow kasutasid esimesena nimetust LASER (light amplification by

stimulated emission of radiation st valguse võimendamine radiatsiooniemissiooni

stimuleerimisel). Baseerudes A. Einsteini teooriale (1916), valmistati esimene laser 1960 aastal.

Ehitati erinevaid tüüpe, kuid ainult CO2 ja Yttrium Aluminium Garnet (YAG)

leidsid laialdasemat kasutamist.

Laser genereerib energiaimpulsse. Nendega pommitatakse keraamilist pinda. Enamasti

Kasutatakse CO2 (gaasi) laserit . YAG on vedelplasma laser. Erinevus on neil pulsi teravus

ja lainepikkus.

 

Milljonid ja isegi billjonid kupid katavad anilokse. Kupi seinte puhtus ja kuju sõltub laseri

impulsist. CO2 laser võimaldab suuremat liinitihedust. See võib tekitada aga soovimatuid

tagajärgi- seinad jäävad liiga õhukeseks. Ühtlasema impulsi tulemusena on YAG laseri

Kupid ühesugusemad ja kannavad ka stabiilsemalt värvi üle.

YAG laseriga töötlemisel tekib kupi seintele keraamikast kiht, mis soodustab värvi kannet

ja pikendab aniloksi eluiga.

 


 

Kupi pind on tasasem ja värvikanne parem.

YAG laseri lainepikkus on ligi 1 mikron (10 korda väiksem kui CO2 laser).

Matemaatika näitab, et mida pikem on lainepikkus,

seda suurem on väikseim osake , millega

Pommitatakse.  Sellega on piiratud CO2 laseri

liinitihedus . Järgnev graafik näitab kupi

 loovutust võrrelduna erinevaid anilokse :

Kuna YAG laser pakub paremat tulemust  (kupi võimsus, kupi puhtus, kõrgem liinitihedus...), kasutab Praxair seda tehnoloogiat tihedama liiniga anilokside valmistamisel. Saavutamaks

Ühtlasemaid värvikuppe kasutatakse kahe laseri abi. Peale lasergraveerimist aniloks poleeritakse ja saavutataksevalmistoodang.

Õige kupi suhe tagab kupi efektiivse tühjenemise, optimaalse värvi edasikandmise ja aniloksi parema pesu.

Uusimaid saavutusi aniloksi vallas saab jälgida juhtivate aniloksitootjate kodulehelt:

Praxair

APEX