Fleksotrükk

Fleksograafiline trükk on kõrgtrüki üks eriliikidest. Trükk toimub rotatsioonmasinatel elastsetelt trükivormidelt ( kummist, fotopolümeeridest )

Reljeefsed trükivormid kinnitatakse trükivormi silindritele, mis võivad olla erineva diameetriga Kas duktorvõlli või rastreeritud silindri abil ,mis töötab koos raakliga   kaetakse trükivorm  vedela või pastasarnase trükivärviga. Kasutatavad värvid kuivavad väga kiiresti. Neid valmistatkse kas vee alusel või kasutades kiiresti lenduvaid lahusteid nagu alkohol. Värv kantakse trükivormidelttrükitavale materjalile, mis võib olla ka mitte imava pinnaga. Kujutis trükivormil on peegelpildis

Möödunud sajandi alguses kasutati selles trükiviisis aniliinvärve. Selle tõttu nimetatakse seda trükiviisi ka aniliintrükiks ehk aniliin kummitrükiks.