Trükisektsioon

 

Fleksotrükimasinad kasutavad kahte tüüpi värviaparaate: duktorvõlliga ja raakliga.

Duktorvaltsiga  kahesilindrilised värviaparaadid võeti kasutusele juba palju aastaid tagasi ja aastate jooksul täiustati neid tunduvalt. Nad on suhteliselt lihtsad reguleerimisel ja teenindamisel. Nad omavad küllaltki painduvaid tehnilisi võimalusi ja on sealjuures odavad. Need  värvisüsteemid  koosnevad duktorvõllist, rastreeritud (aniloks ) silindrist ka värvikastist.

Duktorvõll  kannab  värvi värvikastist rastreeritud silindrile Duktorvõll on väga sile terassilinder, millele on kantud kummikiht. Muutes tsentrite vahelist vahet duktorvõlli ja aniloks võlli vahel võib reguleerida edasiantava värvi hulka. See on selle värvisüsteemi üks headest külgedest.  Raskuseks on aga asjaolu, et masina töökiiruse muutumisel muutub ka edasiantava värvi hulk, mis viib tõmmistel värvitooni muutumisele.

Selleks, et sellest hoiduda rastrisilindrile lisatakse raakel. Siis trükivormile antakse edasi ainult see värvihulk, mis asub rastervõlli kärgedes. Liigne värv aga eemaldatakse raakliga. Selle tõttu viimastel aastatel varustatakse masinad raakliseadmetega. Paljud raakliseadmed on veel varustatud raaklit edasi - tagasi liigutavate abiseadmetega. See võimaldab eemaldada värvi sattunud mustuse

Raakelseade omab ka negatiivseid külgi. Kiiresti kulub raakli hõõrdumise tõttu rastrisilinder. Samuti oleneb värvi paksus sellest, millise rastri suurusega silindril on tegemist. Selle tõttu tuleb erinevat rastrit kasutades vahetada ka rastrisilindreid. Kuid nende süsteemide tugevaks küljeks on õhukese värvikihi väga täpne kandmine trükivormile. Sellega tagatakse tõmmiste hea ja stabiilne kvaliteet.

 


Tänapäeval kasutatakse kinniseid raaklikambreid. See vähendab tolmu sattumist värvisüsteemi, väldib värvi kuivamist, vähem värvi tsirkuleerib, värv tsirkuleerib kogu ulatuses ( ei jää pimedaid soppe kuhu pigment kipub settima). Värv püsib kogu trükkimise kestel värske ja balansis.

¨ Värvi pumbasüsteem ¨

Enamalt jaolt kasutatakse tänapäeval peristaltik ja tsentrifugaalpumbad. Vesivärvide pumbad peavad olema korrosioonikindlad. Lahustibaasil värvidel aga tule- ja lahustikindlad.

 

Tsentrifugaalpumbad on kasutusel enamasti lahustibaasil värvidele :

- Pikad tööd

- Kõrgendatud läbilaskevõime

- Efektiivne tsirkulatsioon..

 

Peristaltilised pumbad UV värvidele :

- Värvid on kõrgema viskoossusega

- Ühtlane valgumine

- Kerge puhastada, kiire vahetada

 

Rotopumbad on soovitatud vesivärvidele :

- Pikad tööd

- Limiteeritud tootlikus

- Võib tekitada vahtu

 

¨Värvinõu ¨

- Optimaalne värvi tsirkuleerimine tagab värvi vajaliku viskoossuse ja head reoloogilised omadused. Vältige kandilisi nõusid, kuna nurkadesse jääb värv seisma ja on ka raske puhastada.

- Kui võimalik, kasutage pumpab-vajaduse-järgi süsteemi. Sellega tagate parema kontrolli värvi viskoossuse üle. -

- Katke värvinõud pealt kinni, kus võimalik ( eriti lahustibaasil värvidel) See väldib liigset kuivamist ja hoiab värvi stabiilsema. 

¨ Värvi filtreerimine ¨

- Kasutage filtreid in-line süsteemis vältimaks tahkete osakeste sattumist trükimasinasse:

- Väldib trüki deffekte

- Väldib anilokside ja duktorplaatide vigastusi

- Väldib värviprobleeme

Trükiplaadid  kinnitatakse trükisilindrile kahepoolse vahtteibiga. See võtab vastu suurema surve, mis avaldatakse trükiplaadile. Sellega pikeneb ka trükiplaadi eluiga.