Kahepoolne teip

Kui trükiplaat on valmis on see vaja kuidagi masinasse asetada , et sellega oleks võimalik trükkida.

Fleksoplaate kasutatakse üldjuhul rotomasinates s.t. trükk toimub rotatsioonmeetodil. Selleks on fleksotrükis kasutusel kahepoolne teip.

Et natuke aimu saada plaadi - teibi koostoimest käime läbi teibi materjalid ja liimide tehnilised parameetrid. 

Toon siinkohal ära ühe teibitootja poolt pakutavate  kahepoolsete teipide  soovitused :

Kuna kõikide värvide trükiplaadid on vaja eraldi silindrile asetada, siis nõuab nende täpne sobivus väga head meisterlikust ja kannatust.

Et seda pilti natuke selgemalt edastada , on järgneval pildil kogu fleksotrüki sõlm peal.

Järgneval pildil on näha kahepoolse fleksoteibi  ehitus .

Fleksoteibil on kaks eesmärki.  Hoida trükiplaati kogu trüki jooksul stabiilselt  ühe koha peal trükisilindril.  teiseks ja samatähtsaks  ülesandeks on balanseerida trükkimisel tekkivat vibratsiooni ja surveid . See on tähtis, et säilitada  trükiplaati deformeerumast ja hoida stabiilne trükisurve kogu trüki aja jooksul. Siin on oluline koht, millest sõltub fleksotrükis punktikasv.  Peenemate raastrite puhul kasutatakse  pehmemat teipi ja kõvemat trükiplaati. Suuremate pindade puhul jälle hea katvuse tagamiseks pehmemat trükiplaati ja  kõvemat teipi.

Õige plaadimaterjali  ja  õige teibi valikul  on palju eeliseid :

 

Kui me oleme nüüd valinud omale teibi välja sõltuvalt meie tulevase trükise keerukusest, siis peame  hakkama valmistuma trükiplaadi paigaldamiseks silindrile.

Selleks oleks vajalik, et kõik vajalikud materjalid ( plaat , teip ja silinder ) oleksid  samal toatemperatuuril.

 

 See on vaja selleks , et ei tekiks jahedamatel pindadel kondensaati, mis vähendab kleepuvust ehk adhesiooni.

Hoolikalt tuleb puhastada plaadi taustakile ja silindripind mustusest. Selleks sobib piiritus.

Puhastatud pinnad tagavad parema kontakti.  

Et vähendada trükiplaadi lahtitulekut trükisilindrilt ei tohiks trükiplaadi vahekoht ja teibi vahekoht olla samas kohas !!!

 

 

 

Trükiplaadi  liimimist teibile alusta kitsast alast , et vajadusel ei oleks ümberkleepimine raskendatud.  Mõistlik on alustada plaadi  värviristide juurest. Sellega saab kontrollida plaadi  paralleelsust silindriga.

 

Kleepuvuse vähendamiseks võib kleepida esmaseks plaadi kontrolliks teibile laineri . Kui kõik tundub peale  kontrolli korras olema, siis eemalda lainer ja kleebi  plaat  silindrile.

Oluline on, et kahepoolse teibi plaadipoolne liim oleks tugevama kleepuvusega kui pealpoolne.  See väldib teibi lahtitulemist juhul , kui on vaja  plaati uuesti paigaldada. Teisalt on võimalik teipe kasutada ka korduvalt, kui  teibil ei ole mingeid mehaanilisi vigastusi ja  plaadipoolne liim on veel piisavalt tugev, et hoida plaati  trükisilindril.

Väga oluline plaadi kleepimisel silindrile on jälgida, et ei jääks plaadi ja teibi või siis silindri ja teibi vahele õhumulle.  Sellised mullid on trükijäljes kindlalt nähtavad  ja  rikuvad trükipilti.  Selle vältimiseks  tuleb plaati ja teipi kleepida silindrile järk-järgult, eemaldades kontaktpindade vahelt õhutühimikud.

 

Hilisemal plaadi pesul trükkimise ajal tuleb hoolikalt jälgida, et  lahusti ei satuks plaadi ja teibi vahele. Ehk siis ei maksa puhastusainega väga  priisata.

 

Plaadiserva lahtituleku vältimiseks :

    -  kasutage lahustiga niisutatud lappe ainult plaadil

    -  lahustid vähendavad  adhesiooni plaadiservades  ja põhjustab plaadi lahtitulekut 

    - Kui vaja intensiivsemat puhastamist siis kasutage  plaadi servades teipi kaitsmiseks.

Peale  trükkimist demonteerida plaat ühtlaselt ja aeglaselt  püsiva 90 kraadise nurga all...

 

Rahulik  plaadi demonteerimine väldib kortsude ja mõrade tekkimist trükiplaadile.

Ärge demonteerige plaati ja teipi koos. Hilisem teibi eemaldamine  plaadi küljest on  väga raske.

Liimi lahtituleku ja vahtkummi eraldumise vältimiseks toimige aeglaselt ja erilise ettevaatlikusega.

Vältimaks  trükiplaadi servade kiiret lahtitulekut  on olemas paar nippi :

Vähendage plaadi sisemist tagasirullimisjõudu. Lõigake plaadid 45  kraadise nurga all ja ümmardage plaadi nurgad.

 

 

Et plaadi ja silindri vahel tekiks parem kontakt on soovituslikult  hea  plaati  peale paigaldamist silindrile veel mähkida mõneks ajaks  venivasse pakkekilesse.