Kontroll

Kontroll trükitööstuses on asendamatu koguprotsessis. Kontrollid jagunevad järgnevalt:

1.trükimasina tehniline kontroll

2.trükikvaliteedi kontroll

3.trüki kontrollseadmed

4.automaatne servokontoll

 

Trükimasina tehnilise kontrolli all mõeldakse trükimasina tehnilisest seisukorrast tulenevat trüki kvaliteeti. Alustame masina rullipukist. Rull peab olema pukile korralikult kinnitatud. Tuleb kontrollida, et materjal jookseb keset masinat. Juhul kui materjal ei asu keskel võib see põhjustada trükisurvete raskendatud reguleerimise. samuti võib see olla põhjus miks materjali jooksevad sisse voldid. Edasi tuleb kontrollida, et valtsid ja pinnad, millel trükitav materjal jookseb, oleksid puhtad !!! See moment kipub ununema kuid mõistlik on hoida need pinnad puhtad.Eriti kipub soojadel suvepäevadel kleebisepaberid jätma võllidele materjali servadesse liimijälgi. Hiljem võivad need liimijäljed rebida materjali puruks. Järgmiseks tuleb kontrollida et kuivatitesse ei ole sattunud mingeid materjali tükke. See võib tekitada iseenesesliku süttimise trükkimisel.

Trükkimise kvaliteedi kontrollis kontrollitakse Järgnevaid asju:trükimaterjali õigsust , värvide vastavut töömäärusele . Kui töömäärusega on kaasas trükise tõmmis või proof, siis võrrelda trükist nendega.

Trüki kvaliteedi kontrolli hõlbustamiseks on loodud strobokoop kaamera.Kuna trükk toimub suurtel kiirustel, siis ei olevõimalik visuaalselt näha värvide omavahelist sobivust. Stroboskoop kaamera pildistab iga teatud aja tagant trükitud pildi. Selle tulemusena on kuvaril iga hetkel uus pilt, mis seisab paigal. Tänu sellele tehnoloogiale on lihtne hoida pilk peal trükis toimuval.

Selle kaamera saab sättida jälgima siis mingit konkreetset märki  trükisel või siis lasta tal teha järjest pilti kogu trüki ulatuses. See kaamera andur on seotud trüki veomehanismidega. Trüki kiiruse suurenedes muutub automaatselt ka piltide tegemise kiirus.  Üks selline kaamera variant on siin:

 

Lisaks stroboskoop kaamerale on uutel trükimasinatel olemas ka trükise automaatne värviseadistus. See toimib järgnevalt: esimeses trükisektsioonis trükitakse näiteks cyan koos trükimärgiga. Kõigil järgnevatel trükisektsioonidel on fotosilm, mis loeb seda esimese trükivärvi märki. Kui nüüd oleks vaja mõnda värvi natuke sättida siis antakse trükisektsiooni servomootoritele vastav käsklus ja värvi asetust korrigeeritakse.

Esimeses sektsioonis trükitakse materjalile registri märk. Kõik järgnevad trükisektsioonid jälgivad seda esimest märki ja korrigeerivad vastavalt sellele oma paigutust.

Kui on soov tõsisemalt süveneda selle süsteemi üksikasjadesse, siis seda saate teha siit