Trükkimine

Nagu iga töö puhul on trükkalil ka tööd alustades vaja olla kindel oma trükimasina korrasolekust . See peaks olema ka trükkali esimene asi tööle tulles. Trükkal käib visuaalselt üle oma trükimasina ja veendub, et mingeid visuaalseid defekte ega leket ei paista masina juurest silma. Samuti tulebkindlalt alati üle kontrollida, et masin ja masina peamised osad oleksid ka puhtad. Kuna enamused fleksotrükimasinad on töös mitmes vahetuses, siis peaks ka tööle tulnud trükkal vaatama siiski isiklikult kogu masina seisukorra üle ja veenduma selle korrasolekus.

Kui trükkal on veendunud , et masinaga on kõik korras, tuleb trükkalil selgitada, mida ta peab tegema. Selliseks puhuks on üldjuhul trükikodades välja töötatud töömäärused. Nendel paberitel onvägaerinevad väljanägemised kuid siiski on tähtis, et sealolekskirjas kõik vajalik töö tegemiseks ja ka hilisemaks töö aruandluseks.

Asjad, mis peaks kindlalt olema kirjas töömäärusel:

  • töömääruse number
  • millal on konkreetse töö valmimise tähtaeg
  • töö nimetus e. millise tööga on tegemist
  • palju on vaja antud tööd teha e. toodangu kogus.
  • mis materjalile peab antud töö trükkima
  • milliste värvidega on soovituslikult seda tööd trükkida.
  • järeltöötlus ( lakk, laminaat, foil, nummerdamine jne )
  • pakendamine

Siin on näitena üks töömäärus:

 

Loomulikult on töömäärus ka kohaks kuhu pannakse kirja kasutatud materjalide kogused ja töötamiseks kulunud ajad.

Kui töömäärusest on kõik vajalik informatsioon kätte saadud, siis tuleb asuda töö tegemise juurde. Selleks tuleb valmis otsida kõik vajalikud materjalid ; paber, trükiplaadid, stants ja värvid.

Materjali masinajuurde transportides ei tohi seda rulli veer etada vaid transportidaselleks ettenähtud transpordivahenditega- rokla, kärud. Rulle mööda maad veeretades hävineb tavaliselt üsna hulk materjali pealmistelt kihtidelt . Samuti satub materjali sisse liivateri,mis hiljem sattudes masinasse võib rikkuda nii trükiplaadi ja ka aniloksvõlli !!

Masinas olnud materjal tuleb korralikult pakendada, kirjutada nähtavale kohale materjali markeering ja asetada materjal laos omale kohale.

Materjali masinasse asetades olge veendunud, et materjal jookseb trükivaltside keskjoone järgi. Kontrollige, et rull on kindlalt kinnitatud rullipukile. uut materjali ühendadesmasinas oleva materjaliga hoolitsege selle eest, et ühendus oleks väga koralik. Kui ühenduskoht juhtub hiljem kusagil katkema, on hiljem väga keeruline juba seda ühendust uuesti korrektselt teha.

Kui materjal on korrektselt masinasse asetatud tuleb ette võtta trükiplaadid.

Trükiplaadid tuleb enne trükisilindrile asetamist üle kontrollida, et ei ole juhtunud valmistamisel mingeid defekte. Samuti tuleks plaatide järgi otsustada värvide järjekord. Samuti tuleks kõik plaadid keerata õiget pidi. See tegevus väldib seda, et hiljem plaate silindrile asetades ei satuks mõni plaat silindrile valet pidi.

Trükisilindrile kahepoolset teipi asetades tuleb kõigepealt silinder hoolikalt puhastada tolmust ja liimijälgedest.teipi asetades tuleb jälgida, et teibi ja silindri vahele ei jääks tolmuterasid või õhumulle. Need mõjutavad hiljem oluliselt trükikvaliteeti. Kahepoolse teibi valikul tuletage meelde loengut teipide kohta.

Plaatide tagumised küljed tuleb hoolikalt puhastada lapi ja piiritusega. See tagab trükiplaadi korrektse kleepuvuse teibiga. Trükiplaati silindrile asetades tulebjälgida, et plaat saaks silindrile võimalikult otse. Tavaliselt on trükiplaadile tehtud juba selle tarbeks mingid märgid- ristid, täpid. Kui trükiplaat ei ole silindril otse, siis seda ei ole võimalik kuidagi masinas korrigeeida. Trükiplaat tuleb silindrilt eemaldada ja kleepida silindrile uuesti.

Kui plaadid on korralikult silindritele asetatud tuleb välja valida aniloksid, mis on vajalikud selle töö trükkimiseks. Anilokside valik sõltub trükipildist. Soovitusi anilokside valikute kohta saab vaadata aniloksi loengu materjalidest.


Enne järgmiste operatsioonide tegemist on mõtekas uus materjal lasta masinas joosta masina lõpuni. Jälgida, et materjal asuks kogu masina pikkuses keskel. Materjal peab olema ühtlaselt pinges.

Nüüd tuleb masinasse asetada aniloksvõllid. ETTEVAATUST !! Aniloksvõllid on väga õrnad ja tuleb olla väga ettevaatlik et aniloks ei puutuks tööpinnaga ühtegi masinaosa. Kui aniloksvõllid on edukalt oma kohtadele masina trükisektsioonides asetatud, siis tuleb valada masinasse värv. Värvi tuleb valada värvikasti niipalju, et duktorvõll oleks kuni poolest saadik värvi sees. Nüüd tuleb seadistada surve duktorvõlli ja aniloksi vahel . Selleks tuleb duktorvõlli liigutada aniloksi poole niikaua kui aniloksi peale jääb ühtlane õhuke kiht värvi. Kui see seadistus on tehtud, siis onaeg asetada aniloksile raakel. Raakel tuleb asetada aniloksvõllile väga ettevaatlikult. Raakli surve peab olema aniloksile selline, et aniloksi pind saab puhtaks üleliigsest värvist ja aniloksile tekib sametine läige. Samuti tekib raakli kontaktist aniloksigekerge sahin. Liigset survet ei tohi raaklile anda. See kulutab kiirelt raaklit .

Kui kõikides sektsioonides on seadistatud värviaparaat korrektselt, siis tuleb asetada masinasse trükisilindrid.

Enne silindrite masinasse asetamist kontrollige, et õige trükiplaat satuks õigesse sektsiooni. Samuti tuleb värvide järjekorda paika pannes

Kui trükisilindrid on on masinasse asetatud, siis tuleb lustada materjalile trükipilti keerama. Tasakesi trükisilindrit materjalile lähemalekeerama. Tuleb hoolega jälgida, et trükk ilmub mõlemasse materjali serva üheaegselt. Kui ühel seval ilmub trükk ennem, siis tuleb trükisilinri survet selleltservalt natuke maha keerata. Tähtis on saada mõlema trükisilindri serva surve võrdseks. Surve materjalile peab olema piisav,et trükiplaat kannab värvi ühtlaselt materjalile.Kui surve ei ole piisav, siis jäävad trükki sisse valged augud. Kui surve on suur, tekib rastri punktidele ülesurve oreool s.t valge hele rant punkti ümber.

Mõistlik on alustada värvide pealekeeramist trükimaina lõpust. Siis on trükisektsioonis pidevalt puhas materjal ja saab hästi jälgida trükijälge.

Kui nüüd kõigis sektsioonides on surved paigas, siis tuleb paika seada värvid omavahel. Kui masinas on värvide automaatne seadistamine, siis tuleb jälgida masina seadistamise õigsust. Vajadusel korrigeerida masina seadistust. Kui värvide paika sättimine on käsitsi, siis tuleb alustada masina algusest ja järk järgult liikuda masina lõpu poole.

Kui trükk on paigas, siis seadistada vastavalt trükile ka järeltöötlus - stantsimine, perforeerimine, poognasse lõikamine, voltimine jne.