Trükisilinder

Trükisilindrid on üldjuhul valmistatud kergetest alumiiniumsulamitest. see võimaldab väiksemates masinates nende silindritega lihtsamini opereerida. 

Käesoleval ajal kasutatakse trükivormisilindreid, mis on valmistatud terastorust. Erandkorras juhul kui on tegemist pika kujutisega kasutatakse alumiiniumist silindreid.

Trükivormisilindrid peavad olema kiiresti vahetatavad. Trükivormisilindri diameeter oleneb trükitava trükise pikkusest. Praegu on hakatud kasutama trükivormisilindritena trükivormi hülsse. niklist või sünteetilistest materjalist. Neid asetatakse terassilindrile kasutades suruõhku. Ligi 905 uutest masinatest on varustatud seadmetega hülsside masinasse asetamiseks. Sealjuures on kasutusel tehnoloogia laser - hülss. Selle juures kasutatakse tehnoloogiat, kus laserkiir kannab plastmassile arvutis oleva informatsiooni antud trükise kohta. Sellel puhul langeb ära terve ridaprotsesse, mis on omased trükivormide valmistamisele nagu:säritamine, väljapesu, kuivatamine ja trükivormi asetamine ja kinnitamine trükivormi silindrile.

Nagu kogu muu tehnika , nii on ka trükisilindrid ajapikku muutunud.

Vanemad masinad on täismetallist trükisilindritega. Enamasti siiski õnneks alumiiniumsulamist. Suhteliselt kerged. Kui aga diameetrid ületavad juba z96 ( trükisilindreid mõõdetakse vanast ajast hammasratta hammaste arvu järgi, mis on selle silindri veorattaks), siis on selle trükisilindri masinasse asetamine juba suhteliselt raske.

Sellest tulenevalt leiutati plastikust hülsside süsteem, mis on edukalt käsitlust leidnud väikese ja keskmise (100 - 500 mm) laiusega flekso trükimasinates.

 

Nagu pildilt näha, on põhisilindril servades imepeenikesed augud. Kui silindrisse lasta sisse suruõhk, siis tekib plastik silindri põhisilindrile peale asetades õhupadi, mis lihtsustab silindri pealeasetamist. Kui silinder on omal kohal, siis eemaldatakse suruõhu voolik silindri küljest ja plastiksilinder on kindlalt paigal.

Pilt pärineb Spilkeri kodulehelt. 

Allpool  on toodud ära plastikust n.ö. "pehme silindri" läbilõige.

Nagu näha koosneb silinder  väga mitmetest erinevatest plastikmaterjalidest.  Kogu selle kombinatsiooni peamine eesmärk on  siiski  silindri kaalu märgatav vähendamine   kombinatsioonis  trükkimisel tekkivate vibratsioonide balanseerimine.

Trükisilindrite peamine ülesanne on hoida kahepoolse teibi abil trükiplaati. Kuna aga trükipikkused on paljudel juhtudel erinevad, siis on vajalik ka suur hulk erineva läbimõõduga trükisilindreid.

Trükisilindreid markeeritakse erinevate trükimasinate juures erinevalt. Vanemad masinad markeerivad silindreid hammasrataste arvu järgi, midaantud silindri juures kasutatakse.Osad , kus on iga silindri juures kasutusel juba oma servomootor, markeeritakse kas diameetri või siis trükipikkuse järgi .

Täpsema rehkenduse  kujutise ja trükiplaadi vahel toon ära trükiplaadi valmistamise peatükis.

Peale plastik hülss-silindrite turule tulemist on mitmed  alumiiniumist silindreid tootvad firmad otsinud ka ise silindreid kergemaks tegemise lahendusi.

Ühe lahendina on näiteks firma Spilker poolt pakutud seest tühjad metallist silindrid. see vähendab märgatavalt silindri kaalu ja on loomulikult mugavam masina juures opereerida.