Kasutatud allikad

Õppematerjalide loomiselonkasutatud järgnevaid materjale:

Ants Muti konspekte temaga kooskõlastatud alustel

www.wikipedia.org leheküle trükiajaloo hankimisel.

Kõik materjalis olevad pildid pärinevad WWW.wikipedia.org kodulehelt ja on vabalt kasutatavad.

Materjalitootjate kodulehekülgi:

www.tesa.com

www.praxair.com

www.flexography.org

www.padprintmachinery.com

web.nilpeter.com