Enesekontrolliks

1. Kuidas liigitatakse polümeere koostise, siseehituse ja tehnoloogiliste omaduste  alusel ?

•    Lineaarse struktuuriga – ahelassse pigutatud radikalidega CH makromolekulidega   polümeere nimetatakse termoplastideks. (Polüetüleen PE, polüpropüleen PP, polüvinüülkloriid PVC, polüstüreen PS, plüamiid  PA, polütetrafluoretüleen PTFE ehk fluorplast-tefloon, polümetüülmetakrülaat PMMA ehk orgaanilineklaas – lennukiklaas jt.)

•    Ruumilise radikalide paigutsega polümeere – termoreaktiivideks. (Epoksüüdplast – epovaik EP, fenoplast PF, glüftaalvaik jt.)

•    Termoplastsed materjalid muutuvad temperatuuri tõustes voolavaks ja plastseks - vormitavaks, temperatuuri langedes tahkuvad. Neid võib korduvalt kuumutada ja ümber vormida. Jahutamine nende omadusi eriliselt ei muuda.

•    Termoreaktiivsed materjalid võivad olla pehmed tootmisprotsessis vormitavad, kuid korduval kuumutamisel enam ei pehmene.

 

2. Kuidas kasutatakse looduslikke ja sünteetilisi vaike elektrotehnikas?

•    Vedeldades lahustitega kasutatakse  liimide ja lakkidena. Mähistraadi katmisel isolatsioon kihina.

•    Keemiliste lisandite – kõvendaja ja plastifikaatori toimel saadakse valatv mass vajaliku kujuga vormi, millesse paigaldadakse võrk armatuur. Tardudes saadakse  nn. komposiit materjalist toode – seadme korpus, kandekonstruktsioon jms.

•    Samuti valadakse ka elektroonilised mikroelemendid – kondensaatorid, pooljuhid ja takistid trükplaadile skeemide koostamiseks. Selliseid  elemente nimetatakse kompaundideks.

 

3. Kirjeldage polümerisatsiooni protsessi  tehnoplastide tootmisel?

•    Polümerisatsiooni protsessis kõrgel temperatuuril ja rõhu alla toimub polümeeri CH molekulidesse lisandite kloori, väävli, floori jt. liitmine. Saadakse uue koostisega, vajalike omadustega materjal nn. tehnoplast ehk plastmass. (Polüetüleen PE, polüpropüleen PP, polütetrafluoretüleen PTFE jt.)

 

4. Milliseid materjale nimetatakse  komposiitideks ja milliseid tooteid kompaundideks?

•    Komposiit materjlideks nimetatakse klaas, metall, tekstiil (tekstoliit) võrguga armeeritud tehnaplaste.

•    Kompaundideks nimetatakse radiotehniliste, sideseadmete elektroonilistste skeemide vaikku valatud mikroelemete.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License