Kiulised ja ribilised isoleermaterjalid

Kiulisi materjale käsutatakse voolujuhtivate osade (kaablite, juhtmete) isoleerimiseks mähkimise meetodil. Enamasti on kiulised materjalid orgaanilised nagu puuvillakiud, millel on pikikiudu kulgev kapilaarkanal ja väike soojuskindlus. Kapilaarkanal laseb imbuda niiskust. Imbumist saab pidurdada koos soojuskindluse tõstmisega lakkidega immutades (nt. puitu linaseemneõliga). Siidikiul, sünteetilistel materjalidel ja klaaskiul kapilaarkanaleid ei ole. Anorgaanilised materjalid on ka suurema soojuskindlusega.

Elektriisoleerpaberid liigitatakse kaabli-, telefoni-, kondensaatori-, immutus-, mähkimis- ja mikalintpaberiks ning elektrotehnilise terase kleepepaberiks. Kõik paberid immutatakse. Kondensaatori paberid on kõige õhemad 5 + lOum. Väikese tihedusega 1,0 g/cm3 paberil on Eia=250 h- 475 kV/mm ja suurema, kuni 1,25 g/cm3 tihedusega Eiä=270 h- 500 kV/mm. Immutuspaberist valmistatakse kihilist materjali ketinaksi.

Kihilised isoleerkartongid paksusega kuni -3,0 mm, immutatult võimaldavad elektrilise tugevuse kuni Eiä=47 kV/mm.

Fiiber - paberi puuvillakihid immutatakse ZnCli ja keritakse trumlile (paberi) lehtedena. Valmistatakse lehti, torusid, vardaid isoleermaterjaliks madalpinge ahelasse ja kõrgpingelahendite torudeks.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License