Sünteetilised polümeersed dielektrikud

Elektrotehnikas ja raadiotehnikas käsutatakse enamasti sünteetilisi polümeere.

1. Polüstürool on tahke läbipaistev materjal. Kõrged elektrilised omadused. Happe-ja leeliskindel. Vastupidav osoonile 03. Termoplastiline. Turustatakse lehtedena, varrastena ja pulbrilisena (graanulid). Mehaaniliselt töödeldav. Detaile valmistatakse survevalamise teel metallvormidesse:

• pooli (mähise) kehad, südamikud;

• dielektrilised antennid, paneelid, alused jm.;

mõõteriistad ja raadiotehnilised isolaatorid.


Joonis 9.1 Polüetüleenisolatsiooniga kõrgsageduskaabel: l - juhtmetraat (vask), 2 - polüetüleenist isolatsioon, 3 - punutud varjestusjuhe (ekraan), 4 - polüvinüülkloriidist kaitsekest.

2. Polüetüleen - läbipaistmatu termoplastiline helehall materjal, käsutades rasvase pinnaga. Elektrilised omadused võrdsed polüstürooliga. Painduv (joon.9.1).Käsutatakse kõrgsagedusvoolu kaablite põhilise isolatsioonina. Kõvematest markidest isolaatorid: poolikehad, paneelid. Töödeldav: survevalu, kuumpressimise ja ekstrusoonimoodusel (juhtmete isolatsioonikiht, isoleervoolikud - rüüsid, torud jms.). On keevitatav. Päikesevalgus kiirendab vananemisprotsessi.

3. Polüvinüülkloriid   - valge pulber. Kuumpressimisel või valtsimisel saadakse helepruun kõva materjal: lehtedena, kilena, plaatidena, torudena ja varrastena. Suur keemiline vastupidavus õlidele,   lahustitele,   leelistele   ja   hapetele.   Valmistatakse   vibratsioonidele   ja   löökidele vastupidavaid akuanumaid ja isoleerdetaile. Plastifikaatorite lisamisega saadakse painduvad materjaumärgid,  mida käsutatakse painduvate juhtmete ja kaablite  isolatsioonina.  Kõrge külmakindlus (-50° C).

4. Eskapoon - tahke, läbipaistev materjal. Saadakse sünteetilise kautšuki termilisel töötlemisel, s.
 ilma väävli lisandita ja Ü2 juurdepääsuta. On lahusti-, happe- ja
alusekindel. Eskapooni saamine kestab 5 — 22 tundi. Sellest valmistatakse raadioaparatuuri
isoleertooteid, käsutatakse ka valamismasside nn. kompaundide koostises.

5. Orgaaniline klaas - polümetüülmetakrülaat - vedelikuna valatakse silikaatklaasist
kassettvormidesse, kus tardub 50° C f 120° C juures plaatideks või lehtmaterjaliks, nn.
lennukiklaasiks e. pleksiklaasiks. Orgaaniline klaas on termoplastiline läbipaistev materjal,
mida turustatakse ka mitmes värvitoonis, pinnad on käetud kaitsepaberiga. See on hästi

• valatav,

• tahkena mehaaniliselt töödeldav,

• liimitav diklooretaanliimiga (laastude 5 g lahus 100 g diklooretaanis),

• keevitatav temperatuuril 140«~150° C, surudes pinnad kokku survega 5= 10 kg/sm2,

• kergesti vormitav 125-4*130° C juures puit- või metallvormides ehk mudelil.
Käsutatakse dielektrikuna ainult madalsagedusseadmetes (f = 50 Hz), samuti kõrgpinge-lahendi
paksuseinaliste (20 -f- 40 mm) torude valmistamiseks ülekandeliinide piksekaitse
maandusahelates. Tekkiva kaarleegi kustutavad temperatuuri toimel orgaanilisest klaasist
eralduvad gaasid CO ja H2 jt. Elektro- ja raadiotehnikas käsutatav konstruktsioon- ning
viimistlusmaterj alina.

6. Resoolvaigud on termoreaktiivsed ained, mis võivad temperatuuri toimel polümerisatsiooni-
protsessis muutuda tahkeks, s.o. sulamatuks ja lahustamatuks materjaliks. Käsutatakse

1) immutusvahenditena madalatel temperatuuridel (alla 90° C) ja emailidena;

2) üle 100° C polümerisatsiooni protsessi läbinuna tahke dielektrikuna.

Dielektrikuna sobivad resoolvaigud ka kõrgematel voolusagedustel. Vastupidavad mineraalõlidele. Puuduseks on et sädelahenduse mõjul tekivad kergesti voolujuhtivad sillad.

Tuntumad resool vaigud:

1) bakeliitvaik - käsutatakse immutusvahendina ja presstoodetena kõrgsagedusvooluahelates
dielektriliste detailidena;

2) novolakkvaik - käsutatakse presstoodete konstruktiivsete elementide valmistamisel
madalpinge aparaatidele (kraanid, nupud, käepidemed);

3) glüftaalvaik - käsutatakse elektrotehnikas kleepe-, immutus- (painduv vilkisolatsioon) ja
lakkimisvahendina;

4) polüvinüülatsetaalvaik - käsutatakse isoleerlakkide valmistamiseks, mähistraatide
emailimiseks;

5) epoksüüdvaik - käsutatakse elektrotehnikas valatavate kompaundide põhiainena,
isoleerlakkide ja liimina. NB! Epoksüüdvaigu tahkestamiseks vajatakse lisandeid -
kõvendajaid ja plastifikaatoreid.

7. Räniorgaanilised kõrgpolümeersed dielektrikud võivad olla nii isoleervedelikud kui ka tahked vaigud, mille soojuskindlus on 60 ~ 180° C, mõnel kuni 200° C. Suur vastupidavus veele, mineraalõlidele ja elektrisädelahendusele.

pv=1014H- 1016 Qcm; tan 5 = 0,0009 h-0,02; E!ä = 25 - 27 kV/mm Soojuskindlus H-klassis.

8. Ftoroplast e. teflooh (polütetrofloretüleen) on valge värvusega tahke aine, tundub olevat rasvase pinnaga. Kuulub C-klassi soojuskindluse 250° C ja külmakindluse järgi -260° C. Üle 327° C muutub amorfseks. 415° C juures laguneb ja eraldub mürgine gaas fluor.
pv=1018-1019 Qcm;   tan 5 = 0,0002 + 0,0003;   E,ä = 25 + 27 kV/mm. Mittepolaarne dielektrik, mistõttu on tema omadused stabiilsed laial sagedusel. Raadiotehniline materjal, mida käsutatakse termostabiilsetes kondensaatorites, mähistraatide ja montaažijuhtmete soojuskindla painduva isolatsioonina.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License