Isoleerkompaundid

Kompaundid on mitmekomponendilised vaikude või õlide (pigide) baasil isoleerkoostied (segud). Kasutamise hetkel on need vedelad. Segude tardumisel saadakse tahke dielektriline materjal.

Immutuskompaundid - liidavad mähiste traadikeerud, isoleerivad need ja kaitsevad niiskuse eest.

Valukompaundid - kaablimuhvides ja kaablilehtrites (joon. 9.2).


Joonis 9.2 Kaabli jätkumuhv kaablitele kuni 1000 V (muhvi kaas on eemaldatud): l - tihendav mähis, 2 - malmmuhv, 3 - maandustraat, 4 - portselanist distantsplaat, 5 - kompaundiga täidetav ruum

 

Termoplastilised kompaundid - bituumenite ja vahade baasil (polüstürooli polümeersed segud).

Termoreaktiivsed on epoksüüd, polüester ja teiste sünteetiliste vaikude baasil valmistatud

kompaundid.

Termoaktiivseid kompaunde tarvitatakse raadiotehniliste detailide valmistamisel. Epoksüüd-

polüesterkompaunde käsutatakse voolu- ja pingetrafode, paispoolide ja takistusplokkide

valuisolatsiooni valmistamiseks (joon. 9.3 ja 9.4).

 

Joonis 9.3 Termoreaktiivsesse kompaundi kätketud raadiodetailid

 

 

Joonis 9.4 Epoksüüdpolüesterkompaundist valatud isolatsiooniga anood-trafo: 1. terasest südamik, 2. valatud epoksüüd isolatsioon

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License