Menüü
 
 
 
Voolutugevuse mõõtmine  

Voolutugevuse mõõtmiseks kasutatakse erinevate mõõtemehhanismidega ampermeetri ühendusampermeetreid, mis lülitatakse mõõdetavale voolule jadamisi (ühe või mitme tarbijaga järjestiku). Jadaühendus on vajalik selleks, et nii ampermeetrit kui ka tarbijaid läbiks üks vool.

Ampermeetri takistus peab olema tarbija takistuse suhtes olema väike, et see ei mõjutaks ahela töörežiimi.

Ampermeetri valikul tuleb arvestada mõõdetava voolu liigiga ja suurusega. Alalisvoolu mõõtmiseks tuleb kasutada alalisvoolu ampermeetrit, vahelduvvoolul vastavalt vahelduvvoolu ampermeetrit.

 

elektriskeemi tingmärk

 

Suure vahelduvoolu mõõtmiseks ühendatakse ampermeeter läbi voolutrafo. Seejuures tuleb meeles pidada, et voolutrafo sekundaarmähise klemme ei tohi jätta avatuks!

Suure alalisvoolu puhul, ühendatakse ampermeeter läbi šundi mõõdetavale voolule.

Voolutugevuse mõõtmiseks, ahela tööd katkestamata, kasutatakse ampertange.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutustehnika nõuetele!

Ampertangid kujutavad endast läbi lahtikäiva südamikuga voolutrafo ühendatud ampermeetrit. Neid kasutatakse voolutugevuse mõõtmiseks pingetel kuni 10kV.

Pildil on näidatud ampertangidega multimeetrit, mis võimaldab muuseas mõõta ka aktiiv-, reaktiiv ja näivvõimsust.

Voolutugevuse mõõtmise võimalused

a. voolutugevuse vahetu mõõtmine nii alalis- kui vahelduvvoolul.

b. suurte voolude mõõtmine alalisvoolul (vaata ka: Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamine alalisvoolul).


c. suurte voolude mõõtmine vahelduvvoolul (vaata ka: Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamine vahelduvvoolul).