Menüü
 
 
 
Võimsuse mõõtmine  
Alalisvooluahela võimsuse mõõtmisel kasutatakse vattmeetrit. Vattmeetri kasutamisel tuleb silmas pidada, et voolu suuna muutumine põhjustab pöördemomendi suuna muutumise. Vattmeetril on skaala aga ühepoolne. Sellel põhjusel tuleb alati eristada vattmeetri klemme. Toiteallikaga ühendatavat voolumähise klemmi nimetatakse  generaatorklemmiks ning tähistatakse "*" või "COM". Samuti nimetatakse ja tähistatakse pingemähiseklemmi, mis ühendatakse voolumähisega.
Digitaalsete vattmeetrite puhul tähistatakse generaatorklemme tähtedega "COM". Õigesti lülitatud vattmeetri mähises on voolud suunatud generaatorklemmidelt mittegeneraatorklemmidele.


Vattmeetri elektriskeemi tingmärk .

Elektromehaanilise vattmeetri näidu moodustavad jaotised, mitte aga võimsus.

Seepärast võimsuse määramisel tuleb arvutada vattmeetri konstant

 

 

Un - pingemähise mõõteulatus

In - voolumähise mõõteulatus

αn - skaala jaotiste üldarv

 

Suurte võimsuse mõõtmisel vahelduvvooluahelas, kasutatakse voolu- ja pingetrafosid. Seejuures vattmeetri näit tuleb korrutada trafode ülekande teguriga.

Aktiivvõimsuse mõõtmine kolmefaasilistes ahelates

 

Juhul, kui kolmefaasilise ahela koormus on sümmeetriline, saab kasutada ühte vattmeetrit. Seejuures ühendatakse see ühe faasi- neutraaljuhtmele ning vattmeetri näit tuleb korrutada kolmega. Kolmejuhtmelises süsteemis (nulljuht puudub), ühendatakse voltmeeter kahe faasijuhtme vahele.
Kui koormus on ebasümmeetriline, tuleb kasutada kolme vattmeetrit, kus iga üks on ühendatud ühe faasi- ja neutraaljuhtmele. Seejuures kogu tarbitava võimsuse moodustavad üksikute vattmeetrite näitude algebraline summa.
Kolmejuhtmelises süsteemis, ebasümmeetrilisel koormusel, võib kasutada kahte vattmeetrit, mis on ühendatud faasijuhtmetele. Olenemata tarbijate lülitusviisist (kolmnurk- või tähtlülitus) võrdub summaarne aktiivvõimsus vattmeetrite näitude  algebralise summaga. 

Aktiivvõimsuse mõõtmine nelja- (a.)  ja kolmejuhtmelises (b.) süsteemis, sümmeetrilisel koormusel

Vattmeetrid

Reaktiiv- ja näivvõimsuse mõõtmine
Tänapäeva vattmeetrid ning ka mõningad multimeetrid võimaldavad mõõta nii aktiiv-, reaktiiv kui ka näivvõimsust. Reaktiiv- ja näivvõimsuse mõõtmisel ühendatakse vattmeeter sama skeemi järgi, kui aktiivvõimsuse mõõtmisel.

Võimsuse mõõtmise võimalused

a. võimsuse vahetu mõõtmine nii alalis- kui vahelduvvoolul.

b. on toodud skeem suurte võimsuste mõõtmiseks vahelduvvoolul.