Menüü
 
 
 
Takistuse mõõtmine  
Takistuste mõõtmisel on tihti otsustavaks nende suurus. Suuruse järgi jagunevad takistused:
  • väikesed takistused - väärtusega kuni 1Ω. Neid kohtab ühendusjuhtmetes ning kontaktides, ampermeetrite ja šuntide sisetakistusena, alalisvoolumootori ankrumähise takistus, jne;
  • keskmised takistused - väärtusega 1Ω kuni 0.1MΩ. Selliseid takistusi leidub näiteks voltmeetrite sisetakistusena;
  • suured takistused - väärtusega üle 0.1MΩ. Selliseid takistusi leidub samuti voltmeetrite sisetakistusena ja samuti isolatsioonitakistused.
Väikeste takistuste mõõtmisel tuleb kõrvaldada ühendusjuhtmete ja üleminekukontaktide takistuse mõju mõõtmise tulemusele.
Keskmiste takistuste mõõtmise puhul ei ole vaja arvestada ülalmainitud takistuste mõjusid.
Suurte takistuste mõõtmisel tuleb arvestada mahu- ja pinnatakistust, temperatuuri, niiskuse ja teiste tegurite mõju.

Üldjuhul takistuste mõõtmiseks kasutataks alalisvoolu, sest vahelduvvoolu kasutamisel lisandub mõõteobjekti ja mõõtevooluringi mahtuvusest, induktiivsusest ja sagedusest tingitud lisaviga. Ainukeseks juhuks, kus kasutatakse vahelduvvoolu on vedeljuhtide takistuse mõõtmisel. Alalisvoolu kasutamine vedeljuhtide või suure niiskuse sisaldusega juhtide (maandustakistus) takistuse mõõtmine ei ole lubatud, sest sellega kaasneb elektrolüüsi nähtusest tingitud mõõteviga.

Takistuste mõõtmine oommeetriga

Mõõteriista, mis on ettenähtud takistuse mõõtmiseks, nimetatakse oommeetriks. Oommeetri kasutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et mõõdetav ahel või tarbija, peavad olema pingevabas olekus. Ehituse järgi võib neid liigitada:

·         elektroonseteks;

·         digitaalseteks.

Elektroonses oommeetris kasutatakse magnetelektrilise mõõtemehhanismiga milliampermeetrit ja toiteallikat. Oommeetri skaala nulljaotis paikneb, mitte vasakul nagu ampermeetril, vaid paremal. Seletatav on see asjaoluga, et milliampermeetri nullilähedase voolu juures on mõõdetav takistus suurem kui mõõteulatus.

Oommeetri skaala (pildil ülemine)

Digitaalses oommeetris kasutatakse aga voltmeetrit, kus mõõdetakse kindla voolu juures, mõõdetaval takistil tekkivat pingelangu. Seejärel, Ohmi seaduse järgi, kuvatakse numbriline näit oomides.

Olenemata oommeetri liigist, ühendatakse see rööbiti mõõdetava takistusega. Mitmepiirkonnalise oommeetri kasutamisel tuleb valida õige mõõtepiirkond. Vale piirkonnaga mõõtmisel võib osutada mõõteriista näit valeks. Takistuse mõõtmisel, sellest väiksema piirkonnaga näitab oommeeter lõpmatut takistust, suurema piirkonnaga aga nulli.

Multimeetritel on tavaliselt viis takistuse mõõtepiirkonda:

·         kuni 200Ω;

·         kuni 2kΩ;

·         kuni 20kΩ;

·         kuni 200kΩ;

·         kuni 2MΩ.

Suuremate takistuse mõõtmiseks tuleb kasutada megaoommeetreid või LCR-meetreid.Mõõtepiirkonnaga kuni 200Ω ei ole otstarbekas mõõta takistusi, väiksemaid kui 1Ω. Väikeste takistuste mõõtmiseks tuleb kasutada millioommeetreid.