Menüü
 
 
 
Pinge mõõtmine  

 

Pinge mõõtmiseks kasutatakse erinevate mõõtesüsteemidega voltmeetreid. Tänapäeval on enamus kasutatavaid ja paigaldatavaid mõõteriistu digitaalselt, kuid samuti on laialt levinud ka seiernäiduga mõõteriistad.

  elektriskeemi tingmärk

Selleks, et voltmeetri näidu abil määrata pinget tarbija või pingeallika klemmidel, peab need ühendama voltmeetri klemmidega nii, et pinge tarbijal või pingeallikal ja voltmeetril oleksid võrdsed (rööbiti). Sellest järeldub, et voltmeetri sisetakistus peab olema suur.

Valesti ühendatud voltmeeteri näidu moodustab pingelang tema enese sisetakistusel.

 

 

Suurte vahelduvpingete mõõtmisel, ühendatakse voltmeeter läbi pingetrafo, mõõdetava pingega.


Voltmeetri kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata pinge liigile, millele voltmeeter on mõeldud.

Laboratoorsed voltmeetrid
Vahelduvvoolu voltmeeter, mõõtepiirkondadega 2-600V, tähistusega ACV
Alalisvoolu voltmeeter, mõõtepiirkondadega 200mV-200V, tähistusega DCV

Pinge mõõtmise võimalused

a. pinge vahetu mõõtmine nii alalis- kui vahelduvvoolul.

b. suurte pingete mõõtmine vahelduvvoolul (vaata ka: Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamine vahelduvvoolul).

c. suurte pingete mõõtmine alalisvoolul (vaata ka: Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamine alalisvoolul).