Menüü
 
 
 
Isolatsioonitakistuse mõõtmine  

Märkusi isolatsioonitakistuse mõõtmise kohta

Seadme või liini isolatsioonitakistus võib kergesti muutuda ning seepärast tuleb isolatsiooni korrasolekut kontrollida kogu kasutusaja jooksul.
Isolatsiooni mõõtmisel võib esineda kaks juhtu. Esimesel ja levinumal neist on seade või liin pingevaba. Teisel on seade või liin pingestatud tööpingega.

Pingestamata elektriseadme isolatsioonitakistuse mõõtmine

Pingestamata elektriseadme või liini isolatsiooni takistuse mõõtmiseks, kasutatakse megaoommeetrit.

Joonisel on antud megaoommeetri ühendusskeem kahejuhtmelise süsteemi  juhtme "A" isolatsioonitakistuse mõõtmiseks maa suhtes.
Megaoommeetri üks klemm ühendatakse juhtmega, teine maaga. Skeemist selgub, et mõõtetulemuse määrab mitte ainult juhtme "A" isolatsioonitakistus maa suhtes Ra, vaid kahe paralleelharu kogutakistus. Ühe haru takistuse moodustab takistus Ra, teise järjestikühenduses takistused Rab ja Rb.
Kuigi mõõtetulemus ei kajasta mõõdetava isolatsioonitakistuse suurust, võime siiski kindlad olla, et saadud takistus ΣR kõigil võimalikel Rab ja Rb väärtustel on väiksem juhtme Ra isolatsioonitakistusest. Seega võime väita, et juhtme "A" takistus ei saa olla leitud väärtusest väiksem.

Kolme- ja viiejuhtmelise süsteemi puhul, toimub mõõtmine analoogselt.

Kui isolatsioonitakistuse mõõtmisel tarbijad oleksid sisselülitatud, siis nad šunteeriks juhtmete "A" ja "B" vahelise isolatsiooni ning selle takistuse määramine oleks võimatu.

Pingestatud seadme isolatsioonitakistuse mõõtmine

Pingestatud seadme isolatsioonitakistuse mõõtmiseks alalisvoolul võib kasutada kahte voltmeetrit, mis on lülitatud vastavalt skeemile.
Korras isolatsiooni puhul näitab iga voltmeeter pool võrgupinget. Kui aga tekkib isolatsioonirike  ning selle juhtme isolatsioonitakistus väheneb, siis selle juhtmega ühendatud voltmeetri näit väheneb, teise voltmeetri näit aga suureneb. Seletatav on see sellega, et kogutakistus esimese voltmeetri klemmidel väheneb, võrgupinge aga jaguneb võrdeliselt takistusega.
 

 

 

Kolmefaasilise võrgu isolatsiooni korrasolekut on võimalik kontrollida 3 voltmeetriga, mis on ühendatud juhtme ja maa vahele.
Kui kõigi juhtmete isolatsiooni on korras, näitab iga voltmeeter faasipinget. Juhul, kui ühe juhtme isolatsiooni seisukord halveneb, muutub selle juhtmega ühendatud voltmeetri näit väiksemaks. Samaaegselt suurenevad kahe ülejäänud voltmeetri näidud. Piirväärtusel, kui juhtme isolatsioonitakistus muutub nulliks, tõuseb pinge ülejäänud juhtmetel liinipingeni.


Fluke 1520 megaoommeeter. allikas: http://www.tequipment.net