Menüü
 
 
 
Mõõtevead  

Ei ole võimalik teostada ühtegi mõõtmist täiusliku täpsusega. Mõõtmistulemuse hälve on tingitud mõõteriista ebatäpsusest, mõõtmismeetodite ebatäiuslikkusest, inimese meeleorganite puudulikkusest ning igasugustest juhuslikest mõjudest. Seepärast mõõtmiste teostamisel ei piisa ainult mõõdetud suuruse arvulise väärtuse määramisest, tuleb määrata ka selle täpsus.

Mõõtetulemuse vead jagunevad kolme klassi:

 1. süstemaatilised vead
 2. juhuslikud vead
 3. eksimused
 • Süstemaatilised vead korduvad igal mõõtmisel ning jäävad muutumatuks või muutuvad reeglipäraselt. Need vead tuleb kindlaks määrata ning vastavate paranduste sisseviimisega kõrvaldada.

  Süstemaatilisteks vigadeks on:
  • instrumendivead - põhjustavad mõõteriistade ebatäiuslikus või rikked
  • metoodilised või teoreetilised vead
  • seadevead - põhjustavad mõõtemehhanismi vale ühendusviis
  • individuaalsed vead - põhjustavad mõõtja isiklikud omadused


 • Juhuslikud vead võivad esineda muutudes nii suuruselt kui märgilt. Samas ei allu nad ühelegi tuntud seaduspärasusele.

 • Eksimuse all mõistetakse vigu, mis moonutavad tugevalt mõõtmise tulemust. Selline olukord võib tekkida, mõõtmistulemuse vale lugemise korral skaalalt või väära mõõtepiirkonnaga mõõtmise puhul jne.
 •