Ampermeetrite mõõtepiirkonna laiendamiseks kasutatakse šunti. Šunt on takisti, mis on valmistatud manganiintraadist, -lindist või -latist.  Šundil on kaks paari klemme - vooluklemmid on ettenähtud šundi vooluringi ühendamiseks ning potentsiaali klemmid, ampermeetri ühendamiseks. Kahe paari kontaktide kasutamine võimaldab vältida kontakti üleminekutakistuse mõju mõõteriista näidule.  Šundil peab olema piisavalt suur ristlõige, mis väldib ta ülekuumenemise ning selle takistus peab olema väiksem kui ampermeetri takistus Ra>Rš.

Manganiini takistuse temperatuuri tegur on ligilähedane nullile, seega temperatuuri muutudes jääb tema takistus praktiliselt konstantseks.


Šundid jagatakse sisesteks ja välisteks.
 • Sisesed šundid paiknevad mõõteriista korpuses.
 • Välised šundid on mõõteriistast eraldiseisvaid detailid, mis ühendatakse mõõteriistaga spetsiaalsete juhtmete abil.

Välised šundid jagunevad jagunevad omakorda individuaalseteks ja kalibreerituteks.

 • Individuaalseid šunte tohib kasutada vaid mõõteriistaga, mille jaoks ta on kalibreeritud.
 • Kalibreeritud šunti võib kasutada iga ampermeetriga.


Sisemise šundiga magnetelektriline ampermeeter

Šunte valmistatakse voolule kuni 6000A.
Šunt ühendatakse vooluringi jadamisi mõõdetavale voolule.

Ühendades ampermeetri antud skeemi järgi, läbib šunti vool Iš=U/Rš, kus Rš on šundi sisetakistus, mis on leitav:

,
kus
p - šunteerimistegur, mis näitab mitu korda on vaja ampermeetri mõõtepiirkonda laiendada.
,
kus:
I - mõõdetav vool
In
- ampermeetri niminäit (ampermeetri mõõteulatus).

Näide:

Ra=0.3Ω sisetakistusega ampermeetri skaalal on αn=150 jaotust. Ampermeetri konstant on C=0.001A/jaot. Leida ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamiseks kuni I=300A vajaliku šundi takistus RŠ ja sellele vastav konstant C.

Antud:
 • Ra=0.3Ω
 • αn=150 jaotust
 • C=0.001A/jaot
 • I=300A
  Leida:
 • RŠ - ?
 • CRŠ - ?
Manganiin* - termostabiilne CuMnNi sulam, mille temperatuuri tegur on ligilähedane nullile (temperatuuride vahemikus 15-35 °C 2•10-6 1/°С).
Manganiini takistus muutub väga väikestes piirides toatemperatuuridel.
Манганин. http://bse.sci-lib.com. Otsing 24.02.2011