Menüü
 
 
 
Mahtuvuse ja induktiivsuse mõõtmine  
Induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtmiseks kasutatakse LCR-meetreid, mis baseeruvad mikroprotsessoritel, ning võimaldavad mõõta nii mahtuvust, induktiivsust kui ka takistust. Oma spetsiifilisuse ja keerukuse tõttu on need mõõteriistad üpriski suure maksumusega.

Instek LCR 816. Allikas: http://www.tequipment.net/

LCR-meetri puudumisel on võimalik mõõta induktiivsust ja mahtuvust volt- ampermeetri meetodil, mis aga ei taga suurt täpsust.

Induktiivsuse mõõtmine vahelduvvooluga

Induktiivsust tähistatakse "L" ning mõõtühikuks on henri

Pooli induktiivsuse mõõtmiseks kasutatakse volt- ampermeetri meetodit. Selle meetodi puhul vahelduvvoolu pingekõver ei tohi erineda sinusoidist.

Mõõtes pinge ja voolu, saab määrata pooli näivtakistuse z.

.

Teiselt pool teame, et

; ,

kust:

XL - induktiivtakistus

z - näivtakistus

L - induktiivsus

Mahtuvuse mõõtmine

Mahtuvust tähistatakse "C" ning mõõdetakse faradites.

  • Kondensaatori mahtuvuse mõõtmiseks kasutatakse volt- ampermeetri meetodit. Selle meetodi puhul vahelduvvoolu pingekõver ei tohi erineda sinusoidist.

    XC- mahtuvustakistus

  •