Menüü
 
 
   
 
Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamine vahelduvvoolul  

Elektromagnetilistes ampermeetrites läbib kogu vool mõõtemehhanismi mähist. Mõõtemähisähis valmistatakse juhtmest, mille ristlõige on määratud nimivooluga (5A või harvem 1A).
Ampermeetri mähis omab nii aktiiv- kui reaktiivtakistust ning sellest tekkiv pingelang on küllaltki suur - 400mV piires. Sellel põhjusel ei ole šundi kasutamine otstarbekas.

    Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamiseks on kaks võimalust:
  • mähiste sektsioneerimise teel,
  • voolutrafo abil.


Mitmepiirkonnaliste ampermeetrite mähised koosnevad jadamisi ühendatud sektsioonidest. Mõõtepiirkonna laiendamiseks need sektsioonid tuleb ühendada rööbiti nii, et voolusuund ei muutuks. 

Lülitades mähised jadamisi läbib neid nimivool In, rööbiti kahe või neljakordne nimivool.

Selle meetodi puuduseks on mähise suured gabariitmõõtmed, mis piiravad selle kastamist.

Voolutrafo koosneb südamiktüüpi magnetahelast ja kahest mähisest. Primaarmähis valmistatakse suure ristlõikega traadist, see ühendatakse ahelasse mõõdetavale voolule ehk jadamisi. Primaarmähise funktsiooni täidab elektriliin, kus mõõdetakse voolu. Liini on väikse keerdude arvuga ning teda läbib suur vool.
Sekundaarmähis on suure keerdude arvuga. Valmistatakse väikse ristlõikega traadist ja on mõeldud voolule 5A (harvem 1A). Sekundaarmähisega ühendatakse ampermeetrite ja vattmeetrite voolumähised, mille takistus on väike (alla 1Ω). Järelikult voolutrafo töötab talitluses, mis on ligilähedane lühistalitlusele.

Trafo ülekandeteguri leidmiseks, kasutame järgmist valemit:
,

 kus ω1 - primaarmähise keerdude arv
ω2 - sekundaarmähise keerdude arv
I1n - nimiprimaarvool
I2n - nimisekundaarvool
I1 - tegelik primaarvool
I2 - tegelik sekundaarvool

Digitaalsete ampermeetrite mõõtepiirkonna laiendamiseks kasutatakse piirajaid, mis on paigutatud ampermeetri sisse. Voolutugevusl, mis ületab 10A, kasutatakse voolutrafot.

Ülesanne


Leida tegelik primaarvool I1, kui ampermeeter on ühendatud läbi voolutrafo KI=600/5 ja selle näit on I2=4,3A.