Menüü
 
 
 
Elektrienergia mõõtmine  

Elektrienergia mõõtmiseks kasutatavaid mõõteriistu nimetatakse elektrienergia arvestiteks.
Elektrienergia mõõtmiseks vahelduvvoolu võrkudes kasutati varem vaid induktsioonmõõtemehhanismi. Praegusel ajal toodetakse ja paigaldatakse üksnes staatilisi ehk elektroonseid arvesteid, mis põhinevad A/D muunduritel ja mikroprotsessoritel.

Olenevalt pingesüsteemist, võrguga ühendusviisist ja otstarbest toodetakse erinevaid arvesteid. Otsemõõtesüsteemis kasutatakse nii ühe- kui kolmefaasilisi aktiivenergiaarvesteid. Mõõtetrafodega süsteemis kasutatakse aga kolmefaasilisi aktiiv- ja reaktiivenergiaarvesteid. Tänapäeval on olemas keerukaid kombineerituid arvesteid, mis suudavad mõõta nii aktiiv- ja reaktiivenergia tarbimist kui ka tagasi võrku andmist ja võimsust.


Elektrienergia arvesti ühendusvõimalused.

Sõltuvalt tootjast on täpsed ühendusskeemid erinevad ning antud arvesti tehnilises dokumentatsioonis.

Elektrienergia arvestid, reaktiivenergia arvesti (vasakul) ja staatiline arvesti (paremal). allikas: www.elektrikaup.ee.