Kartongpakendid (ingl.k.- cartons)

Kartongpakenditesse on pakendatud väga suur osa meie igapäevaselt tarbitavatest toodetest.

Kartongtooteid toodetakse tööstuslikult suurtes kogustes ning sageli pikemat aega sama kujundusega. Trükikodades valmistatud kartongtooted on sageli ka reklaamtooted.
Masstootmise protsess on kallis, seega tuleb toote omadused enne selle tootmist kontrollida. Seda tehakse korrektse maketi abil.

Kartongpakendite valmistamise protsess:

  •     Maketi valmistamine
  •     1 stantsivormi tegemine
  •     Maketi uurimine ja testimine
  •     Tootmine

Pakendimakett peab olema peaaegu täpselt selline nagu tuleb lõpptoode – samades materjalides, samade mõõtudega.
Pakendimaketti uuritakse ja testitakse et veenduda selle vastavuses järgmistele nõuetele:
  •     peab kannatama toote kaalu
  •     peab mahutama toote ja kaasnevad materjalid  - näiteks kasutusjuhendi
  •     peab olema võimalikult ökonoomne
  •     peab olema sobiva kvaliteediga
  •     teda peab saama trükkida sobivatel masinatel

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License