Lõikamine

Lõikamist on vaja kõigis trükikodades. Antud protsess peab olema trükikojas väga hästi korraldatud kuna mõni toode tuleb enne lõplikku valmimist mitmeid kordi lõigata – näiteks pooltoodanguna ja lõppformaati. Lõikamisprotsessi ebapiisav läbilaskevõime tekitab sellest kiiresti “pudelikaela” trükikoja töökulus.

Kui paberit on vaja lõigata selleks, et seda järeltöötluseks ette valmistada, on lõigete arv suhteliselt väike. Kui paberit lõigatakse väikeseformaadilisteks toodeteks – etiketid, visiitkaardid, postkaardid – on lõigete arv poogna kohta küllaltki suur ja lõikamise ettevalmistus sageli keerukas.

Lõikamist kasutatakse:
- suuremate paberipoognate ettelõikamiseks trükimasinatele
- suuremate trükipoognate lahtilõikamiseks edasiseks järeltöötluseks sobivasse formaati
- pooltoodangu lõikamiseks
- trükiste lõikamiseks lõppformaati


Lõikamiseks kasutatavad seadmed on:
- giljotiinid – kasutatakse paberipakkide lõikamiseks
- kolmkantlõikurid – raamatute, raamatuplokkide ja broshüüride jaoks
- lõikurid - ühe eksemplari jaoks, ketaslõikurid, rullpaberilõikurid

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License