Trükinduse hetkeolukord ja trendid

Kaasaegne trükindus on tugeva arengusurve all. Üha nõudlikumad kliendid, kahanevad tiraazhid, konkurents interneti ja digitaalmeedia poolt sunnib trükikodasid oma tootmistsüklit lühendama, tegevust automatiseerimise läbi tõhusamaks muutma ja arendama koostööd agentuuride ja teiste koostööpartneritega. Kõik ikka selleks, et klientide nõudmistele vastata.
Selleks, et tagada kliendile tema poolt soovitud sujuv ja kvaliteetne teenus toote kujundamisest logistikani, kasutatakse tulevikus üha rohkem erinevaid IT-süsteeme.
Töökulg optimiseeritakse läbi end-to-end integrationi. Töö kohta käiv info saadetakse just täpselt sinna kust teda vaja on, kasutatakse ühtseid andmebaase ning arenevad online tellimus ja tootmissüsteemid.

Kasvavateks trendideks trükinduse lähitulevikus on kindlasti muu hulgas
- print on demand
- e-raamatud
- Interneti kaudu eelloodud mallide abil tellimine
- Trükiste võrgu- ja paberversioonide samaaegne eksisteerimine
- Sisseehitatud kiipidega trükitooted mis võimaldavad saada infot otse pakendilt ja seda otse tootjalt edasi tellida
- Internetipõhine trükiprojektide juhtimine ja sisseost eraldiseisvatelt, ühele tööprotsessile spetsialiseerunud ettvõtjatelt :
o klient – agentuur – prepressifirma – trükifirma – järeltöötlusettevõte – logistikaettevõte
- toodete personaliseerimine

Osa kasvavatest trendidest on seotud trükiste järeltöötluse või muul viisil viimistlusega.

Kaasaegset trükindust iseloomustavad:
- üha nõudlikumad kliendid
- vajadus üha kiirema tootmise järele
- vajadus regulaarselt ilmuvaid trükiseid (ajalehed, ajakirjad) üha sagedamini välja anda (info vananeb kiiresti)
- rohkem individuaalsust tellimisel
- print on demand e.operatiivtrükk
- konkureerivad e-raamatud
- Interneti kaudu eelloodud mallide abil tellimine
- trükiste võrgu- ja paberversioonide samaaegne eksisteerimine
- Internetipõhine trükiprojektide juhtimine ja sisseost
- sisseehitatud kiipidega trükitooted
- toodete massiline personaliseerimine

Kõik ülalnimetatu sunnib trükitootmist muutuma kiiremaks, paindlikumaks ja kliendikesksemaks. Seda saab teha läbi trükikoja töökulu efektiivistamise.

Üha rohkem juurutatakse maailmas JDF (Job Definition Format) andmevahetust erinevate seadmete ja trükiettevalmistuse vahel, mis võimaldab eelseadistada suurt osa online-seadmeid ja sellga kokku hoida aega ja raha ning vältida tootmisvigu. JDF muudab töökulu suures osas digitaalseks alates trükiettevalmistusest kuni logistikani.
Tuleviku trükikojad sõltuvad suuresti IT inimeste oskustest.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License