Kasutatud materjalid

Trükiste järeltöötluse kursuse koostamisel kasutatud kirjandus:

 •   Rõuk, Olle. Heidelberg. Materjaliõpetuse slaidid, 2010
 •   My teach and learn. Heidelberg. 2010.
 •   The Print and Production Manual. Pira International Ltd, 2005
 •   World of Print Media. Heidelberg, 2004
 •   Papyrus AS üldinfo. 2010
 •   Wikipedia. 2010
 •   Riverside Group.2010
 •   Greif AS. 2010
 •   Tallinna Raamatutrükikoda. 2010
 •   Printall. 2010
 •   Aldus AS. 2010
 •   Polar Mohr. 2010
 •   ColTech.2009
 •   Introma.2009
 •   Kolbus. 2010
 •   Duplo International. 2010
 •   Zechnini. 2010
 •   Hörhauf, 2010
 •   Constantin Hang GmbH, 2008
 •   Hansapakend, 2010
 •   Bobst. 2010
 •   Lombardi. 2010
 •   BW Cutters. 2010
 •   Multiprint. 2010
 •   Kern. 2010
 •   Ashe. 2010
 •   Labelprint. 2010
 •   Efraim Trading. 2010
 •   James Burn International. 2010
 •   Ernst Pfäffle Maschinenbau GmbH, 2010
 •   Ernst Nagel GmbH. 2009
 •   ID Lam. 2011
 •   Prolexplast. 2011

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License