Paberi kiusuund

Paberile, millele peale trükki järeltöötlust teostatakse, kehtib hulk järeltöötlusest tulenevaid nõudeid.
Materjaliõpetusest tuttav paberi kiusuund kulub trükiste järeltöötluseks vajalike baasteadmiste hulka.Valesti valitud trükipaberi kiusuund nullib kergesti ära nii kvaliteetselt teostatud trüki- kui järeltöötlusprotsessid. Järeltöötluses omab paberi kiusuund kriitilist tähtsust – see mõjutab toote väga erinevaid aspekte – voldikoha kvaliteetsusest kuni raamatu köitetugevuseni.

Paberi kiusuund tekib paberi valmistamisel kus suurema osa kiududest suunduvad masina liikumise suunas.

Soovitatav kiudude suund on:
Voltimine - paralleelselt voldiga
Liimköide - paralleelselt seljaga
Traatimine - paralleelselt seljaga

Paberi kiusuund omab vähem tähtsust vanapaberist valmistatud paberite puhul, kus paberikiud on selle korduva purustamise tõttu väga lühikesed. Paberi kiusuund ei oma enamasti tähtsust sünteetilistest materjalidest valmistatud paberi puhul.

Paberipakil on enamasti kirjas kas antud paber on LG (Long Grain/pikikiudu) või SG (Short Grain/ristikiudu). Alla joonitud on paberirulli laius, millest poognad on lõigatud.
Kiusuund on paralleelne selle mõõduga, mis ei ole alla joonitud.
Näiteks 70 x 100 = long grain 70 x 100 = short grain

DIN 19306-1 standardi järgi tuleb poogna formaati kirjutades rulli laius kõigepealt. Näiteks
61 x 86 = long grain, 86 x 61 = short grain. Kiusuund on seega paralleelne viimasena nimetatud formaadi mõõduga.

Paberi kiusuunda tuleb arvestada juba trükise planeerimisel, hinna kalkuleerimisel ja tootmisprotsessi planeerimisel.

Kiusuuna kindlakstegemine

 

REBIMISTEST:
Paberit on kiusuunas kergem rebida

 


PAINUTAMISTEST:
Paber paindub kiusuunas kergemini

 


KÜÜNETEST:
Paber ei veni kiusuunas nii palju kui ristikiudu

 


NIISUTUSTEST:
Kui paber imeb endasse paberit, siis kiud
pikisuunas peaaegu ei paisugi, seevastu kiud paksenevad
ja sellepärast paber läheb rulli kiusuunaga ristisuunas

 

 

 

 


 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License