Järeltöötluse koht trükikoja töökulus

Järeltöötlus, täpsemalt trükiste järeltöötlus. Niiviisi saab selgema pildi, mille järeltöötlusega on tegemist. Järeltöötluse inglisekeelne nimetus, kui seda peaks vaja minema (näiteks erialase kirjanduse uurimisel, messide külastamisel vms) on post-press, kasutatakse ka terminit print finishing või lihtsalt finishing.

Trükiste järeltöötlus hõlmab tööprotsesse, mis on vajalikud trükitoodete viimistlemiseks ja mida teostatakse peale trükki.

Trükikoja töökuluks nimetatakse erinevate tööprotsesside järjestust trükikojas ja see kirjeldab kõiki etappe mida töö trükikojas enne valmimist läbib.


Töökulg on igal trükikojal erinev ja oleneb:
-    trükikoja poolt teostatavate tööde omapärast
-    trükikoja tootmisvahenditest

Trükikoja töökulg pannakse paika eesmärgiga tagada toodetele võimalikult sujuv ja kiire tootmisprotsesside läbimine ning seeläbi efektiivseim võimalik tootmisprotsess.

Trükikoja töökulg hõlmab reeglina vähemalt trükiettevalmistust, trükki, järeltöötlust ja toodete transporti kliendile. Trükikodades, mis valmistavad tooteid tellimustöödena, paigutatakse sinna alla veel ka müük – esimese protsessina, sest selles planeeritakse materjalid, tootmisaeg jm vajalik toote valmimiseks.

Tavapärane trükikoja töökulg näeb lihtsustatult, protsessidena kirja panduna välja selline:

Müük > trükiettevalmistus > trükk > trükiste järeltöötlus > trükiste transport

Skeemina võiks trükikoja töökulg välja näha selline:

Kuigi järeltöötlus asub trükikoja töökulu lõpuosas, on oluline selle vajadusi silmas pidada  juba trükiettevalmistuses. Järeltöötlus asetab trükiettevalmistusele suuri nõudmisi ja muudab ettevalmistuse kriteeriume. Ning kui trükiettevalmistuses ei ole järeltöötluse vajadusi arvesse võetud, võivad kergesti tekkida kallid ning aeganõudvad tootmisvead.

Näit: kui ikka stantsimiseks haaramisserva trükipoognale ei arvestata ja ei jäeta, siis tuleb kahjuks kogu tiraazh uuesti trükkida kuna stantsida ei ole seda võimalik.
Kui kujunduses ei ole arvestatud, et köite kinnitatakse metallkammiga ja vastavat serva kujundusel jäetud ei ole, siis tuleb kas kogu töö uuesti kujundada või leppida kujundust “hakkivate” aukudega.

Seega – järeltöötlus on täpselt sama oluline osa töökulust kui trükiettevalmistus, trükk või logistika. 

Kuigi enamus trükiseid vajab mingit järeltöötlust enne kui need kliendile kätte antakse on järeltöötluse osa töökulus sageli alahinnatud. Pole haruldane olukord kus  järeltöötlus võtab kogu tootmisprotsessist oluliselt rohkem aega kui trükk ja trükiettevalmistus. Tihti teostatakse üle 12 erineva järeltöötlusprotsessi enne kui toodet saab nimetada valminuks. Järeltöötluses tehtud vead võivad nullida kogu kvaliteetse töö trükiettevalmistuses ja trükis ning teha tootmisvead väga kalliks.

Seega tuleb järeltöötluse tingimusi silmas pidada ja arvesse võtta ka trükiettevalmistuses ja trükis. Rääkimata müügist, kus trükiste hinnast moodustab järeltöötlus sageli samuti enamuse  ning võtab suurema osa tootmiseks kuluvast ajast.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License