Eripärad järeltöötluses

Perioodikatrükikoda

Perioodikatrükikoda – trükikoda kus peamisteks tootegruppideks on perioodiliselt ilmuvad ajalehed ja ajakirjad.


Ajalehed jagunevad:
 • päevalehed
 • 2-3 korda nädalas ilmuvad lehed
 • nädalalehed
 • kuulehed
Ajakirjad jaotuvad:
 • nädalakirjadeks
 • kuukirjadeks
Perioodikatrükikoda iseloomustab:
 • sisud trükitakse rullmasinates ja kaaned poognamasinates
 • suured tootmistiraazhid, üle 10 000, keskm. 20 000 (Eestis)
 • suured tootmiskiirused
 • tüüpiline tooteviimistlus – traatimine ja liimköitmine
 • trükitakse suhteliselt õhukesele materjalile (rullis ajalehepaber, 36 g/m² kuni 48,8 g/m², parendatud ajalehepaber 49 kuni 60 g/m², offsetpaber 70-80 g/m2 ja ajakirjamasinas kuni 130 g/m2)

Järeltöötluse hulka kuuluvad ka toodete pakendamine ja postitus, mis eriti ajalehtede tootmisel on oluline tööprotsess ning mida teostatakse automatiseeritud liinidel ja -masinatel. Toote ostja või tarbija saab toote sellisel kujul nagu see trükikoja järeltöötlus¬osakonnast väljub.


Perioodikatrükikoja järeltöötlus:
-    UV-lauslakk
-    foolium- ja surutrükk
-    traatimine – brosheerimine
-    liimköitmine
-    personaliseerimine
-    insertimine
-    pakendus
-    ladustamine

UV-laus- ja kohtlakk
 • lauslakk tehakse poognates trükitud kaantele kui klient soovib
 • alternatiiv – vesidispersioonlakk
 • sageli eraldi masin kuna UV on aeglasem kui poognatrükk – pidurdaks masina tootmiskiirust
 • Kohtlakk eraldi masinas, sageli teeb eraldi firma allhankena

Kuum – ja külmfoolium, surutrükk   
 • Kuumfoolium – eraldi dekoratiivne element kujundusel, peale trükkida ei saa
 • Külmfoolium – kui soovitakse saada metalset pinda, saab trükipinna peale trükkida
 • Vahel lisatakse kaantele ka surutrükk, siis tuleb arvestada, et kaane teine pool on ka vormitud

Insertimine (n.Printalli kriteerium – ei tohi olla 3D)
 • Võimalik teostada nii traat- kui liimköiteliinides (paigaldatakse ühele paberipesale eraldi vastav seade)
 • Võimalik kas lahtiselt või kinnitada lehele silikoonilaadse liimiga erinevaid tooteid:
-    Plastikust krediitkaardilaadsed tooted
-    Spetsiaalpakendid
-    Postkaardid
-    Ümbrikud
-    Tootenäidised
-    CD-d ja DVD-d

Insertimine (liimköites)   
 • Liimköitemasinas - avaldatakse lisatavale tootele väga tugevat survet
 • Lisatav eraldi leht või vihik laetakse elektrostaatiliselt ja asetatakse liimköitesse mineva vihiku peale seda kui poognad võetakse kokku poogen poogna peale
Insertimine (traatköites)   
 • survet ei avaldata
 • sageli keerukas sest traatvihikud võetakse kokku poogen poognasse ja insert võib välja libiseda


Kontrollmehhanismid traat- ja liimköitel

Optikaamerad, mis:
 • Kontrollivad puuduvat poognat
 • Mõõdavad toote pikkust
 • Kontrollivad soovitud kujutist
 • Kontrollivad toote värvide kokkutrükki
 • Soovi korral kontrollivad vihiku serva pandavat triipkoodi – ainult liimköitel kus ära freesitakse, traatköitel jääks näha, ei kasutata

Vigase toote puhul masin ei seisku:
 • Heidetakse vigane toode praagilauale (waste gate-i)
 • Teatud arvu vigaste toodete esinedes järjest, masin peatub (oper.sisestab)
 • Üksikud vigased tooted saab uuesti sööta

Ajakirjade liimköitmine

 • paksused 2 kuni 70 mm – 2 erinevat masinat – Wohlenberg ja Kolbus
 • Formaadid A5-A3
 • Kiirused kuni 8000 tk/h
 • Insertimine 
 • Kas kuumliim või PUR-liim

 

 

 

 

 

 

 

Liimimine tavalise kuumliimiga:

 • Lõigata saab kohe peale liimimist
 • Avada saab peale jahutust
 • Ei kannata temperatuuri kõikumist
 • Saab hiljem uuesti soojendada ja töödelda
 • Piisava tugevusega
 • Eeldab karestust ja freesimist
 • Tavaline ajakirjadel, mis lühikese elueaga

Liimimine PUR (polüuretaan) liimiga:
 • Tagab väga püsiva köite ka kaetud materjalide puhul
 • Lõigata saab peale jahutust
 • Avada saab peale jahutust, kontrollitud toode visatakse minema - praak
 • Tahab lõplikuks kuivamiseks 24 h kuivada
 • 3 x kallim kui tavaline kuumliim, kuid kulub 1,6 x vähem
 • Käsitleda õhukindlalt
 • Nakkub paremini, freesimist ei eelda
 • Tavaline kataloogidel, mis pika elueaga

Liimimine külmliimiga:

 • Lõigata tohib 24 h pärast
 • Vastupidavaim ja kvaliteetseim
 • Palju käsitööd
 • Eestis ei kasutata

 

 

 

 

 

Ajakirjade traatköitmine

 • Paksused kuni 10 mm – 4 erinevat Müller Martini liini
 • Formaadid A5-A3
 • Kiirused kuni 14 000 tk/h
 • Insertimine
 • Kolmkantlõikus
 • Pikk punt (log stack, long bundle) pakendus
 • Või kompenseeriv pakendus

 

 

 

 

 

 

Pakendusmaterjalid (polüpropüleen ja polüetüleen):

 • Erineva laiusega
 • Erineva paksusega
 • Kas kergemini või raskemini avanevad (lahti rebitavad)
 • Võivad olla trükitud

Keevitatakse kinni kas:   
 • Seljalt
 • Küljelt

Pakikiletamine liinis:
 • Eelistatakse polüpropüleeni kuna polüetüleen ei kannata eriti kuumutamist
 • Moodustatakse kilepakend, keevitatakse kinni
 • Kahandatakse spets.seadmes termokahaneva kilega tootega sobivaks
 • Personaliseeritakse liini lõpus oleva printeriga (pööramisseade Soome jaoks)
 • Kogutakse stakkeriga kuhjadesse postikoodi järgi
 • Vitsutatakse
 • Pakendatakse kastidesse või alustele

Ladustamissüsteemid:
 • Aluseid mahutavad riiulid või spetsiaalsed, mitut alust mahutavad pooltoodete ladustamissüsteemid
 • Printallis lihtsalt riiulid alustele
 • Automaatsüsteemid õigustatud al. 100 000 tiraazhid

Ladustamissüsteem on perioodikatrükikojas kriitilise tähtsusega. Trükipoognad trükitakse suurtes tiraazhides ja kuni viimane poogen trükist tuleb, võib kuluda mitmeid tunde. Trükitud poognaid ei saa ladustada koheselt järeltöötlusseadmete ümber, selleks pole lihtsalt nii palju ruumi. Hästi organiseeritud ladustamise läbi tagatakse trükitud poognate kiire liikumine järeltöötlusesse peale kõigi poognate valmimist.

Kroonpressis näiteks:

 • Kuivatamissüsteem
 • Automaatsed ladustamissüsteemid

 

 

 

 

 

Huvitav fakt -  miks on ajakirjadel vahel kaaned sisust lühemad (ehk nn säästukaaned)?

See ei olene hoopiski järeltöötlusest, nagu esialgu arvata võiks.
Paber, nii nagu puitki, on kiulise struktuuriga. Kui puidu niiskus suureneb, paisub ta päris tugevasti risti kiudu. Kuivades tõmbub jälle kokku. Piki kiudu on paisumine ja ka kokkutõmbumine kümneid kordi väiksem.

Kui paberi niiskussisaldus muutub, käitub ta täpselt samuti kui puit. Rullist trükkides on paberi kiu suund alati piki paberi linti. See tähendab, et niiskuse muutumisel muutub eelkõige paberilindi laius. Heatset-trükimasina ahjust tuleb välja purukuiv paber (kuumutamine kuivatab) niiskussisaldusega alla 1 protsendi. Paberi lint on mitu millimeetrit kitsamaks tõmbunud. A4 trükise puhul tähendab see ajakirja laiuse vähenemist.

Toatingimustes on paberi niiskussisaldus 10-20%. Trükimasinast tulnud vihikud on tihedasti kokku pakitud. Tasapisi hakkavad nad õhust niiskust juurde imema. See protsess võib võtta aega 5 kuni 15 päeva. Selle ajaga on ajakiri ammu köidetud ja tellijale üle antud.

Ajakirja kaaned trükitakse poognatrükikojas. Seal ei ole mingit kuumutamist ega kuivatamist. Meie paneme köiteosakonnas purukuivale ajakirja sisule ümber normaalse niiskusega kaaned ja lõikame kohe kõik kolm külge giljotiiniga tasaseks. Mõne aja jooksul (mõni päev, nädal) ühtlustub ka ajakirja sisu niiskus kaante niiskusega. Selle aja jooksul suureneb sisu niiskus 10-15%, sisu paber paisub (A4-formaadi puhul laiuses) ja tulemuseks on mulje, et kaaned on tehtud ajakirjast kitsamad.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License