Kokkuvõtmine ja komplekteerimine

Trükijärgselt tuleb trükipoognatest moodustada järeltöötluseks sobivad vihikukomplektid, milles leheküljed on õiges järjestuses, pooltootekomplektid, milles hiljem ühendamisele kuuluv komplekt on kokku kogutud vms.

Millist kokkuvõtmissviisi valida, oleneb kokkuvõetavast materjalist, trükipoogna eeltöötlusest, toote tiraazhist, olemasolevatest seadmetest jne.

Siinkohal tuleks märkida, et eristatakse:

  • Kokkuvõtmine – kasutatakse voltpoognate (vihikute) ja lahtiste lehtede kokkuvõtmise tähistamiseks
  • Komplekteerimine – termin raamatute ja muude toodete valmiskomplektide koostamise kohta. Komplekteeritakse nii kokku võetud voltpoognad kui kaaned.

Käsitsi või masinatega?

Eestis kasutatakse sageli veel kas täielikku või osalist käsitsi kokkuvõtmist. Seda seetõttu, et kokkuvõtmiseks sobivad masinad kas puuduvad või on vaja laiendada nende tootmisvõimalusi.

Käsitsi kokkuvõtmisel üksteise peale - kiirus ca 4000-5000 poognat/h

Käsitsi kokkuvõtmisel poogen poognasse - 4 kolmemurrulise poogna puhul näiteks 600-700 broshüüri/h

Valdav enamus kokkuvõtmistöödest teostatakse tänapäeval siiski vastavatel masinatel.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License