Nõudmised trükipoognale lamineerimisel

Nõudmised trükipoognale lamineerimisel (ka UV-lakkimisel)
 •     paber – peab olema 130 – 350 gr ja trükisena kuivanud vähemalt 24 h
 •     kogus – arvestada tuleb nii sissevõtu kui ülepoognaid
 •     talk – mida vähem, seda parem
 •     värv – kuivanud, mitte sisaldama vaha ega muid nakkumist takistavaid aineid
 •     proofid – kui on kahtusi värvi vastavuses, katseta
 •     trükikvaliteet – laminaat ja lakk toovad kehva tulemuse rohkem esile
Lamineerimisel tuleb silmas pidada, et üle poogna servade ulatuv laminaat võib takistada toodete edasist järeltöötlust. Seega, eriti suuremate tiraazhide puhul, on oluline, et poogna servad jääksid lamineerimata.


Ülepoognate kogused võivad olla:
 •     Kuni 5000 pg – 5%
 •     5000 – 50 000 pg – 3%
 •     50 000-100 000 pg – 1%
 •     Üle 100 000 pg 0,5% ja 1% vahepeal
 •     Sissevõtuks läheb vaja keskmiselt 10 poognat

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License