Muud järetöötlusviisid

Kleepimine

Kleepimine on kahe või enama tootedetaili omavaheline surve abil liimiga ühendamine.
Kleepimise esialgne tulemus on sirge tootetoorik, millele järeltöötluse abil antakse vorm või kuju.
Kleepimise eesmärk on anda tootele tugevus, mida tal trükipoogna materjalist valmistatuna ei oleks. Samuti võimaldab kleepimine tippkvaliteediga trükikujutise paigutamist paksematele materjalidele (näiteks köitepapp), mida otse trükimasinas teostada ei oleks võimalik.

Kokku kleepida võib alltoodud materjale:
 •     kaks köitepappi
 •     köitepapp trükipoognaga
 •     trükipoogen trükipoognaga
 •     kartong kartongiga
 •     kaks trükipoognat köitepapiga
 •     kartong trükipoognaga
 •     kleepsumaterjal lainepapiga
 •     ja palju muid variante

Kleepimist tähistatakse trükikojasisesel tellimuslehtedel peamiselt kahe näitajaga:
 •     kui mitu poolt, kui mitme värviga (4/0  + papp + 0/4 või muud moodi)
-    kas pooled on samad või mitte (4/0 + papp + 0/4 pooled samad või ka 4/4 + papp, pooled samad)

 NB! Hädavajalik on makett

Kleebitud tooted on näiteks:
 •     Kiirköitjad ja menüükaaned
 •     CD/DVD ümbrised
 •     Raamatute kõvad kaaned
 •     Papiga tugevdatud reklaamplakatid, erinevad müügitoetusmaterjalid
 •     Kupongikastid
 •     Tugevdatud kalendrijalad
 •     Lauamängud
 •     Mitmesugused pakendid

Kleepimisprotsessi näiteks sobib hästi kõvakaante valmistamine käsitööna:
 •     lõigatakse trükipoogen ja köitepapp teineteisega sobivasse formaati
 •     trükipoognad soovitavalt lamineeritakse
 •     trükipoognad kaetakse liimiga
 •     keeratakse tagasi trükipoogna servad
 •     surutakse trükipoogen ja selle servad tugevasti köitepapi vastu kinni
 •     kleebitud kaaned või muu materjal kuivatatakse pressi allKleebitavate toodete kvaliteedinõuded
-    kleebitud pind peab olema väga ühtlane, ilma valtsijälgedeta
-    kleebitud pinnal ei tohi olla õhumulle, köitepapi purusid vm mustust
-    kleebitud pind ei tohi jääda liigniiskuse tõttu lainetav
-    kleebitud tooted ei tohi kiskuda hiljem kaardu, peavad säilitama oma sirge oleku
-    kleebitud tooted peavad kiiresti kuivama, et neid saaks edasi töödelda
-    tootel ei tohi olla liimijälgi ei esi- ega tagaküljel
-    kogu kleebitud pind, mida lõpptoote valmides ei kata eeslehed või muu materjal peab olema alusmaterjali (köitepapp vms) külge kinni kleepunud
-    kleepimise tulemusena ei tohi muutuda ei kleebitava trükipoogna ega tugevdusmaterjali omadused (trükipind, värv, siledus jms)
-    kleebitav köite – ja lainepapp, mis stantsimisse ei lähe, peab olema väga kvaliteetselt lõigatud (servad sirged jne)
-    kleebitud tooteid tuleb hoida ja ladustada ühtlaste temperatuuri ja niiskusega ruumides, vältida suuri temperatuurikõikumisi

 

Viga

Põhjus

Kortsud kleebitud tootel

Trükipoogen on veninud liigse niiskuse tõttu ja ei ole sirgelt papile kantud

Kleebitud trükipoogna all on mullid

Papil on olnud lahtised osakesed või on survevaltside surve liiga nõrk või ebaühtlane

Kleebitud tooted kisuvad peale kuivamist kõveraks

Tooted on liiga kiiresti peale valmimist viidud kas liiga kuiva  või liiga niiskesse ruumi, pooltele kleebitud paber ei ole mõlemal pool sama paksusega

Kleebitud trükipoogen jääb papil lainetama

Trükipoogen on liiga õhuke, laminaat puudub

Kleebitud toote servad ei ole korrektselt tagasi keeratud

Masina vale seadistus või käsitöötaja viga

Papp on trükipoognale viltu kleebitud

Trükipoogna pahemale poolele ei ole trükitud papi asukoha piirjoont või on töötaja teinud vea

Kleebitud tootel on 2 trükipoogna värvid erinevad

Kui kleebitav toode on suurem kui trükimasina formaat, tuleb mõlemad trükipoognad alati trükkida samas masinas ja samal ajal kontrollides värvide ühtsust

Kiirköitja hoiab viltu

Sooned või papid ei ole sirged ja täpselt paralleelsed

 

 


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License