Trükiste järeltöötlus

Õppekursuse eesmärk on anda trükieriala õpilastele ülevaade trükitootmises enamlevinud järeltöötlusprotsessidest ja nendes kasutatavatest tüüpilistest seadmetest.

E-õppekursusest saavad õpilased ca 70% järeltöötlustkursuse läbimiseks vajalikku infot. Ülejäänud 30% saavad nad kontakttundidest ning trükilabori praktikatundidest. Kontakttundides annab õpetaja ka ülesanded, selgitusi e-kursuse materjalide kohta ning kontrollib õpilaste teadmisi.

 

Lea Kimber-Kaarma

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License