Raadio & TV ajalugu

Möödunud sajandi lõpu (19.sajand*) suurimate leiutiste seas kuulub kahtlemata raadio oma tähtsuselt ning ulatuselt esirinda. Raadio arengu jälgimine ta algusest peale on huvitav ja õpetlik meile eriti seepoolest, et kõik see asi tekkis, arenes ning areneb edasi praeguse inimpõlve nii-ütelda silmade all viimaste aastakümnete jooksul. Kiiresti arenedes on raadio tõusnud hiilgavale seisukohale, evides praegusaja teaduses, kultuuris, tehnikas ja tööstuses-kaubanduses väljapaistvat seisukohta.
Sõna „raadio" on tuletatud ladinakeelsest sõnast „radiare" - kiiri heitma, sädelema. Selle sõna all meie päevil mõistetakse iga liiki mõtete, helide või valgusnähtuste ülekannet elektromagnetiliste (Hertzi) lainete abil eetri kaudu. Olenevalt mainitud ülekande liikidest kuuluvad ühise nimetuse raadio alla raadiotelegraaf, raadiotelefon ja ringhääIing. 

1832 James Lindsay - juhtmevaba telegraaf, kasutas vett transmissiooni juhina
1901 G. Marconi seadis ülesse esimese püsiva juhtmevaba raadiovõrgu
1925 Märts 25. John Logie Baird demostreeris liikuva pildi ülekannet
1929 September 30. toimus esimene teleülekanne

1940 September 11. George Stibitz suutis edastada numbreid kasutades oma kalkulaatorit

60-ndatel hakkati looma pakett kommutatsiooni
1969 Aprill 7. loodi RFC 1(Request for Commend process)
1969 Detsember 5. Arpanet, koosnes 4-st kasutajast võrgus

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License