OSI Raammudel

OSI (Open Systems Interconnection) raammudeli kohtaselt jagatakse sõnumi edastamiseks vajaminevad funksioonid 7 kihi vahel. Iga kiht suhtleb otseselt vaid naaberkihtidega ja madalamate kihtide kaudu ühenduspartneri sama kihiga. Iga kiht täidab ühte osa tervikust.

FÜÜSILINE KIHT - ühendab seadme meediumiga (edastuskeskkonnaga) ja edastab andmed füüsilise bitijadana.

LÜLIKIHT - andmelülikiht jagab andmepaketid enne füüsilisse kihti saatmist kaadriteks ning võtab füüsilisest kihist vastu kinnituskaadreid (kaadreid, mis vastuvõtupool veakontrolliks tagasi saadab), teostab veakontrolli ning kui avastab vea edastab kaadri teistkordselt. See omakorda jaguneb kaheks alamkihiks:

a) ülemiseks loogilise lüli reguleerimiskihiks (LLC) mis tagab universaalse liidese kanalite vahetuseks võrgukihiga ja

b) alumiseks meediapääsu reguleerimiskihiks (MAC), mille ülesandeks on adresseerimine ja kanalipöörduse juhtimine.

VÕRGUKIHT - kontrollib sõnumite marsruutimist võrgus, levinuim on võrgukihi protokoll IP.

TRANSPORDIKIHT - korraldab sõnumite transporti (TCP).

SEANSIKIHT - korraldab dialoogi kahe jaama vahel ja teisendab nimesid ja aadresseid.

ESITLUSKIHT - määrab andmete edastusviise ja teeb kooditeisendused.

RAKENDUSKIHT - suhtleb teenuseid kasutatavate rakendusprotsessidega (nt. elektronpost).

 
OSI

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License