Võrgutopoloogia

iDevice ikoon Eesmärgid
Anda ülevaade erinevatest võrgu topoloogiatest ja nende töö põhimõtetest

Võrgu topoloogiaks nimetatakse võrgukomponentide omavahelise ühendamise füüsilist ja loogilist viisi. Peamised variandid on ring-, täht-, siin- ja puuvõrk (või nende kombinatsioonid)

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License