Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peamine teabe- ja sidetehnoloogiaorganisatsioon ning valitsuste ja erasektori ülemaailmne peamine foorum sidevõrkude ja -teenuste arendamise osas.

ITU on ÜRO organisatsioonidest vanim. Ta asustati Rahvusvahelise Telegraafiliidu nime all (International Telegraph Union, lühend samuti ITU) juba 17. mail 1865.

1869-1949 olid kõik ITU direktorid šveitslased. Neid oli 9, aga kui arvestada, et üks neist oli ametis 4 kuud, oli ülejäänute keskmine ametiaja pikkus 10 aastat. 1949. aastal ITU reorganiseeriti ja direktori asemel on tal peasekretär. Sellest ajast on tal olnud 9 peasekretäri, mis teeb keskmiseks ametiajaks üle 6 aasta - rahvusvaheliste organisatsioonide juures pole see tavaline. Kõik peasekretärid on olnud eri riikidest, esindatud on olnud kõik maailmajaod ja mandrid ning kaks järjestikust peasekretäri on alati olnud eri mandritelt.

Alates 1. jaanuarist 2007 on ITU peadirektor Hamadoun Touré (Mali).

Liikmed

ITU liikmeteks võivad astuda nii riigid, keda selles esindavad valitsused, ja saada liikmesriikideks, kui ka eraorganisatsioonid, näiteks meediaettevõtted, sidevahendite tootjad, meediat rahastavad üksused, teadusorganisatsioonid ning rahvusvahelised ja riigisisesed sideorganisatsioonid, mis võivad saada sektoriliikmeteks.

Eraettevõtted ja muud organisatsioonid võivad osaleda ühes või mitmes liidu kolmest sektorist vastavalt nende huvisfäärile. ITU sektori liikmed arendavad tehnilisi standardeid, mis on aluseks tulevastele sidesüsteemidele ning kujundavad tuleviku võrke ja teenuseid. Lisaks omandavad sektori liikmed juurdepääsu teabe salajastele esmaallikatele, mis võib nende äritegevuses suureks kasuks tulla.

Konverentsid
Kooskõlas ITU konventsioonile toimub ITU täievoliline konverents (Plenipotentiary Conference) iga 4 aasta tagant. Täievoliline konverents on ITU kõrgeim organ, mis määratleb ITU tegevuspõhimõtted, võtab vastu ITU 4 aasta programmi ja eelarve, valib ITU juhtorganid ning ITU Nõukogu ja Raadioregulatsiooni Nõukogu liikmed.

Sektorid

  • ITU-D (Development) - arengusektor
  • ITU-R (Radiocommunication) - raadiosidesektor
  • ITU-T (Standardization) - standardisektor, aastani 1992 CCITT (Comité consultatif international téléphonique et télégraphique)

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License