Organisatsioonid

iDevice ikoon Eesmärgid
Anda ülevaade organisatsioonidest kes kordineerivad või haldavad  telekommunikatsiooniga seotud  ettevõtteid.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License