Modulatsioon

iDevice ikoon Eesmärgid
Anda ülevaade enamlevinud modulatsiooni meetotitest., ning nende kasutus valdkondadest.

Raadiosaatja eesmärk on tekitada selline raadio-laine, mida on võimalik vajalikult kauguselt vastu võtta ja temas edastatav informatsioon taastada. Raadiolainesse informatsiooni sisestamist nimetatakse moduleerimiseks.

Moduleerimine on protsess, millega saatjas genereeritud kõrgsageduslikku võimsust muudetakse ülekantava signaali rütmis. Modulatsioon on informatsiooni edastamiseks kasutatava füüsikalise nähtuse (elektrivool, elektromagnetväli jne) mingi parameetri muutmine vastavalt ülekantava signaali muutusele.

Moduleerimise eesmärk on:

  • Võimaldada edastada signaali m(t) sidekanalis, mille sagedusomadused on piiratud.
  • Vähendada edastatava signaali kuju või mõne tema olulise parameetri moonutusi edastusel.
  • Võimaldada mitme signaali üheaegset edastamist (ajalise ja sagedustihenduse abil).

Modulatsioon raadio- ja sidetehnikas on kõrgsagedusliku elektrivõnkumise (kandevõnkumise, kandesignaali, kandja) või impulsijada mingi parameetri muutmine tunduvalt madalama sagedusega moduleeriva signaali rütmis.

Moduleerimise vaheaegadel saatjast väljakiirguv konstantse väärtusega võimsus on kandevlaine, ehk kandevsagedus. Teda on vaja selleks, et temas moduleerimisprotsessi kestel tekitatud muutused üle kanda vastuvõtjani. Muudetud signaalidest taastatakse kasutatud signaalide algkujud vastuvõtjas.

Tüüpilises raadiosaatjas on moduleeriva signaali algkujuks helisageduslikud võnkumised, mis mikrofoniga muudetakse amplituudilt ja sageduselt vastavaks vahelduvvooluvõimsuseks. Kuna mikrofoni väljundvõimsus on väga väike, siis võimendatatakse seda enne moduleerimist vajalikul määral. Moduleerimisprotsessis rakendatakse signaali võimsust kas kandevlaine amplituudi, sageduse või faasi muutmiseks

Sellest tuleb kolm enam levinud moduleerimistehnoloogiat:

  • Amplituudmodulatsioon
  • Sagedusmodulatsioon
  • Faasmodulatsioon

Mudulatsioonid


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License