Sidepidamisviisid

Tänapäeva telekommunikatsioonisüsteemid kindlustavad side pidamise globaalses ulatuses.

Näiteks: Kosmoselaevadega peetakse sided sadade miljonitte kilomeetrite kaugusele.

Telekommunikatsioonisüsteemi moodustavad omavahel seotud sidepidamiseks vajalikud tehnilsed vahendid ja nende kogumid. Süsteemi koostisosadeks on erinevad seadmed, sõlmed jms.


 

Olenevalt olukorrast ja vajadustest on olemas 4 erinevat side pidamis viisi.

Sidepidamisviisid:

1) Raadioside
2) kaabelside (elekterside, traatside)
3) kullerside
4) signaalside

Läheme vaatleme neist neljast raadiosidet ja kaabelsidet
Põhiliseks sidepidamisviisiks jääb raadioside, kuna uute raadiovõrkude ja raadiosuundade töölepanek elektriside rivist väljalangemise korral toimub kiiresti, kui eelnevalt side organiseerimisel on vastavad võimalused planeeritud.

 


 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License