Telekommunikatsioonisüsteemide arengulugu

iDevice ikoon Eesmärgid
Anda ülevaade erinevate võrkude arengutest läbi ajaloo.

Andmebaasis salvestatud informatsiooni kasutavad inimesed sageli erinevates lõõseadmetes. Kasutajad saavad seda informatsiooni jagada, ühendades oma seadmed võrku. Võrk võib teenida üht tuba või hoonet. Telefoniliinid võimaldavad võrkusid laiendada, ühendades mitmeid eraldi olevaid võrke, mõnikord erinevates maades.

Arvutivõrk on võrgu eriliik. Arvutivõrgu areng algas 1960. aastatel, kui USA valitsus rajas esimese arvutivõrgu nimega ARPANET. See võrk oli konstrueeritud vastupidavaks tuumarünnakule, olles võimeline edastama informatsiooni isegi siis, kui osa võrgust oleks hävinud. 1970. ja 1980. aastatel suurenes pidevalt võrguga ühinevate ülikoolide ja instituutide arv.

Pärast 1989. aastat, kui alustas tööd World Wide Web, on ligipääs telekommunikatsioonivõrkudele määratult kasvanud. Sajad miljonid inimesed üle maailma on Interneti kasutajad. Paljud inimesed saadavad Interneti kaudu elektronsõnumeid, mis antakse kiiresti edasi ühest Interneti ühendusest teise. Teised otsivad informatsiooni, kasutades Interneti programme, mida kutsutakse otsingumootoriteks. Otsingumootor otsib veebisaitideks ehk veebilehtedeks nimetatud informatsioonikogusid, mis on seotud otsitava teemaga, mille kasutaja klaviatuuril sisse tippis.

  

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License