Kasutatud allikad

iDevice ikoon

  • T. Tõnso, A. Veelmaa Matemaatika 10-12 kl
  • V. Luigelaht, E. Reiman Koolimatemaatika põhikursus 1-2