Kahe punktiga määratud sirge võrrand

iDevice ikoon

Sirge s on määratud punktidega A(x1; y1) ja B(x2; y2)

Kahe punktiga määratud sirge võrrand on järgmine:

Näiteks: Sirge on määratud punktidega A(1;3) ja B(5;-2)- Leiame selle sirge võrrandi:

Juhul kui sirge on määratud punktidega, mille see sirge lõikab koordinaattelgi A(a; 0) ja B(0; b). Asendades antud punktid kahe punktiga määratud sirge võrrandisse ja lihtsustades saame:

 Arve a ja b nimetetakse telglõikudeks ja saadud võrrandit nimetatakse sirge võrrandiks telglõikudes.

Telglõikude abil lihtsustud sirgjoone konstrueerimine

Näiteks: Joonestame sirgjoone 5x - 7 y - 35 = 0. Selleks teisendame antud võrrandit järgmiselt: 5x-7y=35  jagame võrrandi mõlemaid pooli arvuga 35 ja saame:

peale taandamist võtab võrrand kuju

Seega telglõigud on 7 ja - 5