Harjutusülesanded

iDevide ikoon

1) Leia parabooli fookus ja juhtjoon

            a) y2=4x                 b)x2=4y

2) Leia paraboolil y2=5x punkt, mille abstsiss ja ordinaat on võrdsed