Parabool

iDevice ikoon

Parabooliks nimetatakse sellist punktihulka tasandil, mille iga punkti kaugused mingist kindlast punktist (parabooli fookus) ja kindlast sirgest (parabooli juhtjoon) on võrdsed.

Paraboolil mille sümmeetriatelg on x-telg, mille haripunkt on punktis (0;0), mille juhtjooneks on

Analoogiliselt, kui parabooli sümmeetriatelg on y-telg, haripunkt on punktis (0;0), mille juhtjooneks on 

 

Joonestame paraboolid y=x2; y=-x2; x=y2 ning x=-y2 samasse kordinaatteljestikku.