Lõigu jaotamine antud suhtes

iDevice ikoon Lõigu jaotamine antud suhtes

On antud punktid A(x1;y1) ja B(x2;y2), mis on lõigu otspunktideks. Tuleb leida lõigu AB punkt, mis jaotab lõigu suhtes m/n.

Otsitava punkti koordinaadid avaldavad kujul

Näiteks: Leiame punkti C, mis jaotab punktide A(1;2)ja B(-1;4) vahelise lõigu suhtes 1:2

Antud valemeid kasutades saame