Lõigu keskpunkti koordinaadid

iDevice ikoon Lõigu keskpunkti koordinaadid

Kui punktid A(x1; y1) ja B(x2;y2) on lõigu otspunktid, siis selle lõigu keskpunkti C(xc;yc) koordinaadid on

Seega võib öelda, et lõigu keskpunkti koordinaadid on tema otspunktide vastavate koordinaatide aritmeetilised keskmised.

 

Näiteks: Leida lõigu KL keskpunkt M, kui K(1;2) ja L(-3;4)

Keskpunkt